Bezpečnost potravin

Máte možnost vyjádřit se!

Vydáno: 11. 10. 2021
Autor: berankova1

Informace organizace BIOTRIN

Evropská komise (dále EK) zveřejnila na svých stránkách bližší informace ke dvěma oblastem, které aktuálně řeší:
  • (ne)posuzování nových technik šlechtění stejným způsobem jako GMO
  • udržitelná produkce potravin v EU (Farm to Fork Strategy).
 
K oběma tématům EK vypracovala dokumenty – tzv. inception impact assessment (prvotní posouzení dopadů), v kterých shrnuje a popisuje stávající situaci, včetně aktuálně problematických bodů, navrhuje konkrétní legislativní kroky a nabízí různé možnosti řešení, analyzuje ekonomické a sociální dopady, případně dopady pro životní prostředí aj.
Oba dokumenty EK zveřejnila proto, aby získala od občanů EU prvotní zpětnou vazbu, a mohla tak efektivněji připravit další konzultace s veřejností, které jsou plánovány na příští rok.
 
K prvnímu tématu (posuzovat NBT jako GMO či nikoliv?) se můžete vyjádřit do 22. 10. 2021 zde: 
 
K druhému tématu (udržitelná produkce potravin v EU) lze napsat komentář do 26. 10. 2021 zde:
 
Kdokoliv má možnost k oběma oblastem a chystaným krokům EK vyjádřit svůj názor. Všechny komentáře jsou na stránkách EK zveřejněné.
 
Zdroj: BIOTRIN