Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Máte možnost vyjádřit se! do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Máte možnost vyjádřit se!

Vydáno: 11.10.2021
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Informace organizace BIOTRIN
Evropská komise (dále EK) zveřejnila na svých stránkách bližší informace ke dvěma oblastem, které aktuálně řeší:
  • (ne)posuzování nových technik šlechtění stejným způsobem jako GMO
  • udržitelná produkce potravin v EU (Farm to Fork Strategy).
 
K oběma tématům EK vypracovala dokumenty – tzv. inception impact assessment (prvotní posouzení dopadů), v kterých shrnuje a popisuje stávající situaci, včetně aktuálně problematických bodů, navrhuje konkrétní legislativní kroky a nabízí různé možnosti řešení, analyzuje ekonomické a sociální dopady, případně dopady pro životní prostředí aj.
Oba dokumenty EK zveřejnila proto, aby získala od občanů EU prvotní zpětnou vazbu, a mohla tak efektivněji připravit další konzultace s veřejností, které jsou plánovány na příští rok.
 
K prvnímu tématu (posuzovat NBT jako GMO či nikoliv?) se můžete vyjádřit do 22. 10. 2021 zde: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en
 
K druhému tématu (udržitelná produkce potravin v EU) lze napsat komentář do 26. 10. 2021 zde:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
 
Kdokoliv má možnost k oběma oblastem a chystaným krokům EK vyjádřit svůj názor. Všechny komentáře jsou na stránkách EK zveřejněné.
 
Zdroj: BIOTRIN
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021