Bezpečnost potravin

Mastné kyseliny z vajec inhibují Streptococcus mutans

Vydáno: 27. 9. 2003
Autor:

Při zkoumání antibakteriální schopnosti lipidů žloutku bylo zjištěno, že inhibici bakterií způsobují enzymovým ošetřením vzniklé volné mastné kyseliny.

Vejce jsou jedinečné svými antivirovými a antimikrobiálními vlastnostmi, které jsou způsobeny přirozeně obsaženými složkami, jejichž původním účelem bylo chránit embryo.
Podle irských vědců (ze Vzdělávacího a výzkumného centra Univerzitní nemocnice St. Vincent v Dublinu), kteří zkoumali antimikrobiální aktivitu neimunizovaného vaječného žloutku, je biologická aktivita způsobena produkty trávení žloutku. Jedna studie prokázala antistreptokokovou aktivitu bílkovinné frakce vaječného bílku rozpustné ve vodě, která byla ošetřena pankreatinem. Tento efekt byl zdůvodňován tím, že dochází k degradaci lipoproteinů, ale nikoli IgY (imunoglobulinu).
V nedávné době na stejném pracovišti zkoumali antibakteriální schopnosti lipidů žloutku ošetřeného pankreatinem proti Streptococcus mutans (obvyklý patogen přijímaný ústy), Escherichia coli, Salmonella typhimurium a Staphylococcus aureus. Byla zjišťována antibakteriální aktivita izolovaných lipidů vaječného žloutku (po separaci z bílkovinné frakce rozpustné ve vodě), které byly podrobeny působení pankreatinu (přes noc). Bylo zjištěno mírné omezení růstu grampozitivního S. aureus, asi 80% inhibice růstu S. mutans, ale nedošlo k inhibici gramnegativních E. coli a S. typhimurium. Další práce ukázaly, že inhibici S. mutans způsobují enzymovým ošetřením vzniklé volné mastné kyseliny (olejová a linolová).
Podle předcházejících prací vedlo zkrmování vaječného žloutku ke snížení klinických symptomů bakteriálních infekcí. Vědci předpokládali, že trávicí proces uvolňuje bioaktivní faktory z uvolněných mastných kyselin. Podle nich může být vaječný žloutek zdrojem enzymově získané antistreptokokové aktivity využitelné v odvětvích zaměřených na produkty pro péči o ústní dutinu.
Egg Inustry, 108, 2003, č. 8, s. 20