Bezpečnost potravin

Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě

Vydáno: 12. 2. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Původní práce publikovaná v časopise Výživa a potraviny 1/2018.


Foto: Shutterstock

Článek „Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě“ byl publikován v časopise Výživa a potraviny 1/2018, vydávaném Společností pro výživu.

Abstrakt

Cílem předložené práce bylo zhodnotit současný stav v produkci a spotřebě masa lovné zvěře. Současná spotřeba na jednoho obyvatele ČR je odhadována na jeden kilogram ročně. Jsou popsány základní rozdíly v charakteristikách masa lovné zvěře a masa pocházejícího z farmových chovů jelenovitých. V roce 2017 bylo u 203 konzumentů provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo kvantifikovat současný stav ve frekvenci konzumace zvěřiny a obliby jednotlivých druhů u českých spotřebitelů. Z výsledků šetření vyplývá, že nejoblíbenějším druhem je maso prasete divokého, následované srnčím, zaječím a jelením masem. Byla rovněž zjištěna vyšší frekvence konzumace zvěřiny u mužů než u žen.

Autoři práce:
Ing. Daniel Bureš, Ph.D. 1), Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1), Ing. Eva Kudrnáčová 1,2), doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská 3), doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. 4) 
1) Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves 
2) Katedra kvality zemědělských produktů, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze 
3) Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze
4) Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze 
 

Zdroj: Výživa a potraviny