Bezpečnost potravin

Masné výrobky neobsahují podle zjištění FSA 1,3-dichlorpropanol

Vydáno: 28. 5. 2004
Autor:

FSA provedl šetření přítomnosti potenciálně toxického 1,3-dichlorpropanolu (1,3-DCP) v mase a masných výrobcích, syrových i tepelně opracovaných. V žádném z testovaných výrobků nebyl obsah 1,3-DCP zjištěn.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) provedl šetření přítomnosti potenciálně toxického 1,3-dichlorpropanolu (1,3-DCP) v mase a masných výrobcích. V žádném z testovaných výrobků nebyl obsah 1,3-DCP zjištěn. Akce FSA byla vyvolána publikovanými výsledky výzkumu prováděného v Austrálii Úřadem pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu (FSANZ), které prokázaly přítomnost 1,3-DCP ve vzorcích tepelně opracovaného, resp. neopracovaného masa a masných výrobků, ačkoliv v předchozích šetřeních nebyl tento kontaminant v masných výrobcích prokázán. V některých vzorcích byl 1,3-DCP identifikován i když nebyl detektován prekurzor 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD). Obě tyto látky jsou klasifikovány jako chlorpropanoly a nacházejí se v nízkých koncentracích v řadě potravin jako produkty zpracování. Časté a dlouhodobé vystavení účinkům chlorpropanolů ze stravy může být pro lidské zdraví rizikem. FSA analyzovala 28 vzorků hovězích, vepřových a jehněčích uzenin, mletého masa a plátků. Všechny vzorky byly analyzovány v syrovém a tepelně opracovaném stavu a to na přítomnost obou dvou kontaminantů. Žádný ze sledovaných vzorků neobsahoval 1,3-DCP, v pěti vzorcích ale byl identifikován 3-MCPD. Více informací na internetové adrese 

http://www.foodsafetytoday.com