Bezpečnost potravin

Magnetičtí rostlinoboti mohou účinně odstraňovat nebezpečné látky

Vydáno: 31. 10. 2022
Autor: Gate2Biotech

Informace organizace Gate2Biotech

Biohybridní mikro/nanoroboti, kteří míchají biologické entity s umělými nanomateriály, mají velký potenciál pro biotechnologie. Obvykle používané postupy fyzikální „hybridizace“ způsobují problémy a poškozují biologické rozhraní, což komplikuje využití těchto technologií.

Kredit: Song et al. (2022), NPG Asia Materials.Tým odborníků VŠCHT v Praze vytvořil pozoruhodné magnetické rostlinoboty, kteří dovedou odstraňovat z prostředí organofosfátový insekticid chlorpyrifos. Postupovali tak, že pěstovali kalus rostlinného pletiva na živném médiu, které obsahovalo feromagnetický materiál. Tento materiál, tedy oxid železa, pronikl do rostlinných buněk. Pro rostlinný kalus není toxický a poskytuje mu strukturální stabilitu.

Takto vytvoření rostlinoboti mají růstovou rychlost 460 % a výtečnou účinnost při odstraňování chlorpyrifosu, která dosahuje 80 %. Výsledky výzkumu ukazují, že magnetičtí rostlinoboti mohou účinně odstraňovat i znečistění těžkými kovy. Zároveň představují zajímavou alternativu pro čištění vody.

Badatelé rovněž prokázali, že magnetickým polem pohánění rostlinoboti, vytvoření pěstováním kalusu rajčete na živném médiu s nanočásticemi oxidu železa, jsou schopní aktivního pohybu a navádění pomocí rotujícího magnetického pole.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Zdroj obrázku: Song et al. (2022), NPG Asia Materials.

Více informací naleznete: Magnetic plant biobots can be effectively used for pesticide and heavy metal removal (phys.org)

 

Zdroj článku: Gate2Biotech