Bezpečnost potravin

Maďarský návrh na označování tuzemského původu potravin

Vydáno: 19. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Maďarsko hodlá zavést systém dobrovolného označování původu maďarských potravin.

Podle návrhu, který je předložen Komisi a členským státům k připomínkování, má být označování maďarského původu potravin dobrovolné, ale pokud by výrobce chtěl údaj o tuzemském původu uvádět, musel by to do konce předcházejícího měsíce ohlásit Komisi. Navrhovaný předpis obsahuje podmínky, které musí být splněny, pokud se uvede původ. U rostlinných produktů musí maďarský původ zahrnovat pěstování/sklizeň, posklizňovou úpravu a zpracování, u živočišných potravin, musí být živočich narozen, (vy)chován a poražen v Maďarsku, a tamtéž musí proběhnout zpracování.
Pokud se pro výrobu potraviny používají vedle tuzemských surovin i dovážené (např. dovážený cukr k výrobě džemů z tuzemského ovoce), lze za tuzemský označit jen výrobek obsahující nejméně 50 % tuzemských složek (netýká se koření, soli, aditiv aromat, která se v Maďarsku neprodukují). Výjimkou jsou také výrobky z kakaa či kávy, které se v Maďarsku nepěstují. Tuzemský původ by se tak mohl uvádět na čokoládě nebo na kávě pražené v Maďarsku.
Vzhledem k tomu, že na trhu jsou výrobky s označením tuzemského původu, které tyto požadavky nesplňují, vztahovala by se na jejich uvádění na trh přechodná lhůta 12 měsíců po nabytí účinnosti a mohly by na trhu zůstat do uplynutí data trvanlivosti.
Lhůta na podání připomínek členských států (a Komise) je do 26. března 2012.

EU Food Law, 2012, č. 515, s. 12