Bezpečnost potravin

Má organické hnojení stejný vliv na trvalé travní porosty jako minerální hnojení?

Vydáno: 12. 11. 2003
Autor:

Francouzští vědci srovnávali během šestiletého výzkumu účinky organických hnojiv (kejdy skotu nebo hnoje) a výlučně minerálních hnojiv na dvou trvalých travních porostech v oblasti Jury.

Francouzští vědci srovnávali během šestiletého výzkumu účinky organických hnojiv (kejdy skotu nebo hnoje) a výlučně minerálních hnojiv na dvou trvalých travních porostech v oblasti Jury. Organickým hnojením bylo  dosaženo stejné nebo mírně vyšší zásobenosti půdy živinami než minerálním hnojením. Na botanické složení trvalých travních porostů mělo hnojení jen nepatrný vliv. Statková hnojiva ale vykazovala tendenci podporovat lipnice. Ve srovnání s minerálním hnojením vedla aplikace statkových hnojiv především k snížení ročního výnosu sušiny v průměru o 0,7 až 1 tunu na hektar (- 10 až 15 %). Způsobila také slabé zvýšení obsahu fosforu v krmivu. Na většinu sledovaných parametrů mělo stanoviště, ročník a období sklizně významnější vliv než hnojení.
Agrarforsch., 10, 2003, č. 9, s. 378 (DK)