Bezpečnost potravin

Listex P100 – prevence proti listeriím v sýrech

Vydáno: 21. 12. 2006
Autor:

Nizo Food Research úspěšně vyzkoušeli aplikaci selektivního bakterifágového přípravku vyvinutého EBI Food Safety.

Ve fermentačních výrobách jsou bakteriofágy tradičně považovány za hrozbu, protože inaktivují potřebné bakterie. Listerie se vyskytuje v řadě potravin (sýry, paštiky, zmrzliny, rybí a masné produkty, saláty), přičemž příčinou bývá kontaminace suroviny z prostředí (vzduchem, kontaktem se znečistěným zařízením), protože vytváří těžko likvidovatelné filmy. Inaktivace listerií je obtížná, protože proti nim nepůsobí dostatečně účinně ani nízká teplota, vysoký obsah soli, dezinfekční přípravky, bakteriociny a enzymy. Pasterace sice účinná je, ale nebezpečná je rekontaminace z okolí. K projevům listeriózy patří průjmy, meningitida (zánět mozkových blan), potraty, a v 25-30 % případů dochází k úmrtí.
Společnost EBI Food Safety nyní přišla s přípravkem Listex P100, který působí selektivně proti Listeria monocytogenes. Výroba bakterifágů se specifickým účinkem proti patogenům (např. proti salmonele nebo kampylobakteru) znamenala původně problém, protože je nutno vyprodukovat velké množství buněk, a byla komerčně realizována až nyní proti listerii. Listex P100 působí proti různým kmenům listerií včetně nepatogenního L. innocua. S jeho použitím se lze ubránit nebezpečnému patogenu především u potravin choulostivých z hlediska bakteriální kontaminace, jako jsou např.sýry zrající od povrchu (Brie, Gorgonzola, Tylžský aj.).
Pro ověřování účinku použili v Nizo Food Research sýr Munster (zrající z povrchu), u něhož jsou velmi příznivé podmínky pro růst listerií (vysoká aktivita vody a vysoká hodnota pH). Sýr byl inokulován různým množstvím L. monocytogenes. Při jednorázové vysoké dávce bakteriofágů (1011/g sýra) došlo k úplné inaktivaci L. monocytogenes u dvou ze tří vzorků. Pouze u třetího vzorku, kde bylo inokulováno extrémně vysoké množství listerií (2 x 106/g sýra), k eradikaci nedošlo.
Byl také zkoušen účinek bakteriofágů u sýrů s mazem na povrchu. U sýrů ošetřených bakteriofágem, pokud nebyla přítomna mikroflóra vytvářející maz, však docházelo mírnému růstu listerií. Ukázalo se, že kulturní mikroflóra napomáhá inaktivaci listerií v kombinaci s balteriofágy. Pro efektivní účinek je vhodné aplikovat přípravek společně se startovací kulturou.
Producent žádá u úřadu FDA (v USA) schválení přípravku jako látky GRAS. K tomu účelu byly bakteriofágy posuzovány z hlediska potenciální škodlivost pro zdraví a byla prokázána nezávadnost. Argumentem pro jejich aplikaci je i skutečnost, že fágy jsou přirozeně přítomny v řadě potravin a v prostředí.
 
Poznámka
V ČR pracuje na uvedení tohoto preparátu na trh firma O.K.Servis BioPro s.r.o., která  je distributorem firmy EBI Food, a od níž lze získat další informace na adresách info@oks.czz.rozehnal@oks.cz , případně tel. 602691013.