Bezpečnost potravin

Listérie stále aktuální

Vydáno: 9. 3. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9. 3. 2012.

Státní veterinární správa se v rámci rutinních kontrol potravin živočišného původu zaměřuje na výskyt bakterie Listeria monocytogenes. Je to stálé kritérium při hodnocení potravin živočišného původu. Listerióza je totiž velmi vážné onemocnění a tyto baktérie se mohou do lidského organismu dostat z nesprávně ošetřených či skladovaných potravin.

Zodpovědně lze říci, že toto riziko je u nás plně pod kontrolou, jako důkaz může posloužit nepropuštění do prodeje 30 kg párků a 30 kg šunkového salámu od výrobce CZ 71940078 (Bušín) v Olomouckém kraji, kde veterinární inspektoři prokázali nadlimitní množství listerií.

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj uložila pokutu pouze ve výši 2 000 korun z důvodu, že tyto výrobky nebyly uvedeny do oběhu a nebylo přímo ohroženo zdraví lidí. A výrobce musí upravit výrobní postup tak, aby k podobné závadě nemohlo dojít a rovněž musí samozřejmě počítat s následnou kontrolou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.