Bezpečnost potravin

Limity pro olovo a arzén ve šťávách

Vydáno: 7. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Výskyt nadměrného množství arzénu a olova ve šťávách v USA vyvolal požadavek na legislativní opatření.

Předpisy vydané americkým úřadem FDA dosud stanovují limit pro arzen a olovo v lahvované vodě, ale nikoli ve šťávách. Zástupci spotřebitelů požadují stanovení limitů pro šťávy do dvou let. (V EU řeší tuto problematiku nařízení 1881/2006/ES o kontaminantech, v němž je stanoven limit pro Pb ve šťávách 0,050 mg/kg). Limit pro arzén ve šťávách, ani jiných potravinách není stanoven.) Je to odezva na zprávu zveřejněnou v lednu 2012 v časopisu Consumer Reports, podle níž bylo v jablečné a hroznové šťávě prodávané ve státech New Jersey, New York a Connecticut zjištěno v 10 % vzorků pěti značek množství arzénu překračující federální limit pro vodu a ve 25 % vzorků nadměrné množství olova.
Úřad FDA oponuje, že testování šťáv i z hlediska těchto prvků průběžně probíhá a nadměrné množství není zjišťováno. FDA shromažďuje veškeré relevantní informace pro posouzení, zda je zapotřebí přijmout další legislativní opatření.
Food Bussiness News, 8, 2012, č. 1, s. 38

A-Z slovník:  „Olovo
                     „Arsen