Bezpečnost potravin

Limity pesticidů na trhu v EU jsou překračovány

Vydáno: 29. 11. 2006
Autor:

5 % ovoce a zeleniny překračuje limity pesticidů. Podle souhrnné zprávy EU je nejčastější výskyt v jahodách, jablkách a salátu.

Podle nově publikované zprávy zahrnující šetření ze starých a nových zemí EU, Norska a Lichtenštejnska překračuje téměř 5 % vzorků ovoce a zeleniny limity (MRL) pro pesticidy. Dovoz z třetích zemí je touto nepřípustnou kontaminací zatížen více než produkce v EU. Bylo analyzováno více než 60 000 vzorků rostlinné produkce, a přitom u 39,7 % byla hladina pesticidů na nebo těsně pod limitem a u 4,7 % vzorků byl limit překročen.
Na celkovém počtu vzorků se 92 % podílely čerstvé potraviny, 8 % zpracované. U čerstvé produkce činil podíl vzorků dosahujících těsně k limitu 53 % a 5 % limit překročilo. U zpracovaných potravin bylo 75 % vzorků bez pesticidů, ve 24 % byly pesticidy detekovány, ale v podlimitním množství, u 1,2 % byly limity překročeny.
U dětské výživy, pro kterou platí přísnější pravidla bylo 92 % vzorků bez reziduí, 6 % nedosáhlo limitu a 2,7 % limit překročilo.
U produktů z třetích zemí byl limit překročen v 6,8 % případů, u produktů z EU v 2,4 % případů.
V porovnání s předcházejícím rokem je vyšší podíl vzorků, u nichž jsou naměřené hodnoty na nebo těsně pod limitem, mírně se snížil podíl vzorků překračujících limity. Vyšší je podíl vzorků, které obsahují několik pesticidů.
Nejčastěji zjištěnými pesticidy jsou difenylamin, manebová skupina, cyprodinil, tolylfluanid, benomylová skupina, iprodion, procymidon a fenhexamid.
Nejčastěji se pesticidy vyskytovaly v jahodách, jablkách a salátu. MLR byly překročeny u 3,3 % vzorků salátu, 2,8 % jahod, 2,8 % hlávkového zelí, 2,3 % jablek. V limitu nebo pod ním bylo 63 % vzorků jahod. Pomerančová šťáva, pórek, žito a oves měly nejnižší podíl výskytu pesticidů (pod limitem). Ve 34 % vzorků jahod byl detekován cyprodimil, a u 23 % salátů byl zjištěn iprodion.