Bezpečnost potravin

Limity obsahu vody ve zmrazených kuřatech

Vydáno: 23. 1. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 1239/2012/EU doplňuje nařízení 543/2008/ES, pokud jde o limity obsahu absorbované vody při použití nových technologií chlazení drůbežího masa.

Nařízení  543/2008/ES v příloze VI stanovuje  limitní hodnoty pro obsah absorbované vody odkapávacím testem ve zmrazených nebo hluboce zmrazených jatečně upravených  celých nebo dělených kuřatech. Limity jsou určeny pro kontrolu absorpce vody prováděnou na jatkách a jsou  stanoveny s odkazem na tři metody chlazení : chlazení vzduchem, chlazení vzduchem s postřikem a chlazení ve vodní lázni ponořením.
V příloze VII je stanoven postup výpočtu celkového obsahu vody ve zmrazených kuřatech, stanovené na základě obsahu bílkovin a vody (metodou podle ISO) rovněž pro tři postupy chlazení.
V příloze VIII je stanoven postup výpočtu celkového obsahu vody ve zmrazených dělených kuřatech.
Nové nařízení 1239/2012/EUdoplňuje limity tak, že pro nově vyvinuté metody chlazení  platí nejnižší z dosavadních limitních hodnot  tzn. jako pro metodu chlazení vzduchem.  V doplněném případě tedy při odkapávacím testu nesmí odkap překročit 1,5 % hmotnosti kuřete.
Obdobně i při výpočtu celkového obsahu vody platí při použití nových technologií chlazení stejný počet výpočtu jako pro chlazení vzduchem.

Úřední věstník EU, L 350, 20.12.2012, s.63