Bezpečnost potravin

Limit pro rezidua antibiotik překročen v polském kuřecím mase až trojnásobně

Vydáno: 13. 7. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 7. 2013.

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila dvou až trojnásobné překročení limitu pro výskyt rezidua antibiotika doxycyklin v potravině KUŘECÍ STEHENNÍ ŘÍZKY, bez kosti a kůže hluboce zmrazené kuřecí maso, vakuově balené, 600g, výrobce: ALMA Sp. z o.o., Polsko. SZPI v rámci mimořádné kontrolní akce v provozovně společnosti JIP východočeská, a.s. Hradišťská 407, 53352 Pardubice – prodejna Cash & Carry odebrala vzorek uvedené potraviny pro laboratorní analýzu. Rozborem bylo u dvou ze šesti podvzorků zjištěno překročení maximálního limitu, který je pro danou látku stanoven právními předpisy na 100 mikrogramů na 1 kilogram, a to naměřenými hodnotami 243 a 315 mikrogramů na kilogram. Tím došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 týkající se uvádění potravin živočišného původu s obsahem reziduí farmakologicky účinných látek na trh. Z průvodní dokumentace k uvedené potravině vyplývá, že dodavatelem zboží do společnosti JIP východočeská, a.s. je Pavel Vodička Rožnov 23, 55101 Jaroměř 1.

Doxycyklin je v potravinářském průmyslu povolené antibiotikum za podmínky dodržení stanoveného dávkování a dodržení ochranných lhůt před porážkou. Překročení limitu inspekce hodnotí jako porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, protože takto kontaminovanou potravinu nelze označit za bezpečnou. Z uvedených důvodů bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Laboratorní analýza u žádného z dosud odebraných vzorků neprokázala přítomnost zakázaného farmaka metronidazol. Notifikaci k případu SZPI odeslala do evropského systému rychlého varování (RASFF).

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI