Bezpečnost potravin

Letos v lednu pražští hygienici zkontrolovali 196 provozoven poskytujících stravovací služby

Vydáno: 28. 2. 2024
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) za celý letošní leden zkontrolovala 196 provozoven poskytujících stravovací služby (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila  75 finančních sankcí v celkové výši 707 000,- Kč.  Ve srovnání s lednem předchozího roku HSHMP za letošní první kalendářní měsíc realizovala o 29 kontrol víc.

Další faktografické údaje z lednových kontrol:

počet kontrol na podnět veřejnosti:20
nejčastější důvody stížností veřejnosti: nedostatečná provozní hygiena
 nevhodná manipulace s pokrmy
počet HSHMP nahlášených podnětů s podezřením na vznik zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu v podniku stravovacích služeb:23
počet oprávněných podnětů na zdravotní obtíže:13

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.

Graf č. 1:

Zdroj: HSHMP


Mezi nejčastější závady zjišťované pražskými hygieniky v lednu v provozovnách poskytujících stravovací služby patřily následující (viz graf č. 2):

nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin.

Graf č. 2:

Zdroj: HSHMP


Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2024:

Zdroj: HSHMP – časové období: leden 2024


Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za leden 2024 – zdroj fotografií: HSHMP

Foto č. 1 – mastná špína na stěnách v kuchyni

Foto č. 2 – špinavá přepravka a špinavý kráječ v kuchyni

Foto č. 3 – nánosy mastnoty na těsnících gumách u chladícího zařízení v kuchyni

Foto č. 4 – špinavý výrobník ledu s plísní

Přehled HSHMP v lednu 2024 kontrolovaných provozoven

V Praze 27.2.2024
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP