Bezpečnost potravin

Letos degustátory nejvíce zaujaly šťavnaté odrůdy jablek

Vydáno: 10. 12. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Nejlepší hodnocení získaly šťavnaté odrůdy jablek s křehkou konzistencí dužniny a navinule sladké chuti. To vyplývá z organoleptického hodnocení od 140 degustátorů, které proběhlo v Lysicích. Hodnocena byla kolekce 44 odrůd vypěstovaných na zkušební stanici ÚKZÚZ v Lysicích, které jsou předmětem odrůdových zkoušek.

Smyslové (organoleptické)  hodnocení odrůd jablek, které ÚKZÚZ pravidelně organizuje opět proběhlo za vysoké účasti hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru.  Tentokráte specialisté ÚKZÚZ vybrali  zajímavý sortiment 22 hybridů a 22 mutací převážně Evropsky chráněných odrůd jabloní zapsaných do evropské databáze chráněných odrůd (EDPV). Odrůdy mutací byly získány před několika lety z odrůdových úřadů ležících převážně v mírném pásmu států Evropy, rovněž také Ameriky, Asie a Austrálie.  Jednalo se o 26 zahraničních a 18 českých odrůd.

Do loňského roku byly do degustace zařazovány v naprosté většině případů pouze české odrůdy a zahraniční pouze jako srovnávací standardní odrůdy. Letos byly do kolekce zařazeny jen odrůdy, které byly pro daný týden hodnocení  konzumní zralosti. Účelem bylo porovnávání vlastností dužniny a slupky plodů nových odrůd se standardními odrůdami, které se na naší zkušební stanici v Lysicích každoročně testují a slouží k popisu odrůd.

Z českých novinek byly zařazeny do hodnocení Rubín Spur, Reluga, Semira a sloupcovitá UEB 4848/4. Ze zahraničních 2 mutace Fuji, dále Rafzubin, Rubinette Rosso a Nicogreen (mutace Golden Delicious), Bel-El, Elrosa a  Valstar (mutace Elstar), Braebrite a Hidala (mutace Braeburn), Annaglo a Jugala (mutace Gala), Pigloma (mutace Gloster) a Šampion Arno ( polská mutace odrůdy Šampion).

Nejvíce degustátory oslovily odrůdy šťavnaté, s křehkou konzistencí dužniny a navinule sladké chuti. Je však nutno konstatovat, že soubor odrůd měl oproti většině předešlých ročníků plody s tlustší slupkou, výraznou kyselostí a jen s průměrnou celkovou chutností, což odpovídá letošnímu průběhu počasí ve vegetačním období.

V 1. desítce nejlépe hodnocených odrůd se umístilo 6 českých (4 kříženci včetně odrůdy Rubín a 2 mutace Rubínu) a 4 zahraniční mutace. Nejvíce chutnala odrůda Sirius, která mívá výborné chuťové vlastnosti delší dobu skladování (2-3 měsíce). Jedná se o rezistentní odrůdu proti napadení strupovitostí. Na 3. místě se umístil Admirál s bílou dužninou a vynikající chutí.  Na 2. a 5. místě skončily nejsladší odrůdy souboru, tedy mutace odrůdy Fuji. Původní odrůda u nás donedávna nedozrávala. Vlivem oteplování a suchých letních dnů mají jakékoliv mutace jabloní výhodu ačkoliv tále rozhodujícím faktorem je dostatek vody v půdě. Pro pozdně zrající odrůdy mají kvalitativní vliv i podzimní mlhy.  

Budoucnost ve zkoušení nových odrůd jabloní vidíme v nutnosti zakládání pokusů s využitím moderních pěstitelských technologií (kapková závlaha, protimrazová a protikroupová ochrana ad.). ÚKZÚZ se bude soustředit na rozšiřování živé kolekce o nové světové a tuzemské odrůdy, snižování pracnosti moderní metodikou řezu a další opatření, která zkvalitní, avšak zároveň usnadní cestu k co nejobjektivnějším výsledkům.    

Ivana Kršková, tisková mluvčí