Bezpečnost potravin

Letní škola Národní sítě zdravých měst

Vydáno: 29. 6. 2012
Autor:

Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) dne 20. června 2012 prezentovalo svoje aktivity na akci „Letní škola NSZM“.

Přednáška se uskutečnila ve „Zdravém městě“ Moravská Třebová. Tato akce NSZM byla součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“.  Přítomní byli seznámeni s  celkovou  činností ICBP, byly představeny aktivity pro spotřebitele, webové stránky www.bezpecnostpotravin.czwww.viscojis.cz , výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je primárně určen pro resort školství,  a statistika činnosti  ICBP za  10 let fungování.  Letní školy NSZM v Moravské Třebové se celkem účastnilo na 70 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR.

Další informace o akci: zde

Fotogalerie: zde

Prezentace: zde