Bezpečnost potravin

Letní dětská rekreace 2021 – kontrolní činnost KHS

Vydáno: 20. 8. 2021
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace z provedených kontrol zotavovacích akcí

K datu 15. 8. 2021 bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 1 052 kontrol zotavovacích akcí, 110 kontrol jiných podobných akcí a 84 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 1 246 kontrol v souvislosti s letní dětskou rekreací. V rámci kontrolní činnosti jsou standardně kontrolovány i povinnosti uložené pořádajícím osobám mimořádným opatřením MZ.

Zjištěné hygienické nedostatky na zotavovacích akcích: 43 ve stravování dětí, 20 ve zdravotnické dokumentaci, 6 ve zdravotním zabezpečení akce, 11 v ubytování dětí, 10 v podmínkách pro osobní hygienu, 13 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, 19 v zásobování pitnou vodou, 1 krát uložen zákaz používání surovin, polotovarů a potravin k výrobě pokrmů, 2 krát uložena likvidace zdravotně závadných potravin.

Zjištěné hygienické nedostatky na jiných podobných akcích: v podmínkách pro konání jiné podobné akce pro děti nalezeny 4 závady, 4 závady v zásobování pitnou vodou, 2 závady ve zdravotnické dokumentaci.

Uložené sankce

Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 39 pokut ve výši 77 300 Kč.

 

Příloha


 Ilustrace: Grifart 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví