Bezpečnost potravin

Lesklokorka – houba s antikancerogenními účinky

Vydáno: 11. 9. 2003
Autor:

Ganoderma (lesklokorka) je houba, jejíž aktivní sloučeniny se ukazují být slibnými v prevenci a léčbě rakoviny, např. prostaty.

Ganoderma neboli lesklokorka, někdy uváděná též jako leskloporka je houba, která je v tradiční orientální medicíně velmi ceněná. Používá se jako prostředek při léčbě mnoha typů chronických onemocnění, např. hepatopatie, diabetu typu II, neurastenie, hypertenze a rakoviny. Hlavními aktivními složkami obsaženými v ganodermě jsou různé polysacharidy (beta-D-glukany a glykoproteiny) a triterpenoidy. Studie in vitro i na zvířatech naznačují, že ganoderma působí preventivně vůči rakovině a má i antikancerogenní aktivitu. Výsledky klinických studií ukazují, že u pacientů s rakovinou, kteří dostávali extrakt polysacharidů z ganodermy, se zvýšila imunita. U pacientů s rakovinou prostaty, kterým byl aplikován přípravek PC-SPES (směs osmi bylinných extraktů) obsahující ganodermu, došlo k významnému snížení hladin PSA (prostate-specific antigenu), což je dobře srovnatelné s druhou řadou hormonální terapie, která je založena např. na estrogenech a “ketoconazole”. Nejnovější údaje z řady in vitro a in vivo studií vedou k domněnce, že preventivní účinky vůči rakovině a tumoricidní vlastnosti ganodermy lze přisuzovat antioxidačním účinkům a schopnosti vychytávat radikály, zvýšení imunitní funkce hostitele, indukci zastavení buněčného cyklu a apoptózy. Ganoderma tak může představovat slibný prostředek pro prevenci vzniku rakoviny i pro léčbu rakoviny. Dříve, než bude možné ganodermu využívat v praxi, je zapotřebí provést další experimentální, epidemiologické a klinické studie. Je třeba zjistit působení ganodermy na molekulární úrovni, vyšetřovat vztah mezi příjmem ganodermy a riziky rakoviny a určit optimální dávku tak, aby se ganoderma mohla používat buď samotná nebo ve spojení s chemoterapií/radioterapií.
Food Reviews International, 19, 2003, č. 3, s. 275–325