Bezpečnost potravin

Legislativní požadavky a zkušenosti z výkonu dozoru v oblasti stravovacích služeb

Vydáno: 12. 9. 2016
Autor: MZe

Seminář se bude konat 29. září 2016 v Praze v budově Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací hotelů a restaurací ČR pořádají seminář „Legislativní požadavky a zkušenosti z výkonu dozoru v oblasti stravovacích služeb“

Datum: 29. 9. 2016, 10:00 – 12:00 hodin
Místo konání: Praha, Ministerstvo zemědělství, 4. patro – místnost č. 400
Cílová skupina: Odborná veřejnost

Program semináře:
1. Zahájení
MUDr. Viera Šedivá
náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny

2. Přehled základních legislativních požadavků pro oblast stravovacích služeb
Ing. Jindřich Fialka
ředitel odboru, Odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství

3. Požadavky pro oblast stravovacích služeb z pohledu Ministerstva zdravotnictví
Ing. Silvie Slavíková
odbor Ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví

4. Zkušenosti z výkonu dozoru SZPI ve stravovacích službách
Ing. Jindřich Pokora
ředitel odboru, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

5. Zkušenosti z výkonu dozoru KHS ve stravovacích službách
Ing. Jana Hejdová
ředitelka Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

6. Zkušenosti provozovatelů stravovacích služeb
Ing. Václav Stárek
Prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR

Kontakt: Ing. Hana Spoustová, tel. 221 812 670, mob. +420702176270  hana.spoustova@mze.cz

Příloha


Foto: Shutterstock

Zdroj: Ministerstvo zemědělství