Bezpečnost potravin

Legionella spp. v potravinářském průmyslu: prevence šíření a kontrola výskytu

Vydáno: 10. 7. 2003
Autor:

Evropská skupina pro hygienické strojírenství a projektování (EHEDG) vydala návod pro prevenci šíření a pro kontrolu mikroorganismu Legionella v potravinářském průmyslu.

Legionella spp. se vyskytuje přirozeně ve vodě, avšak stává se nebezpečnou pro člověka tehdy, pokud podmínky dovolují, aby se šířila ve vodných systémech v potravinářských provozech nebo domácnostech. Na rozdíl od střevních organismů, které infikují člověka prostřednictvím gastrointestinálního traktu, se musí Legionella spp.vdechovat prostřednictvím kontaminovaných aerosolů. Uvedený mikroorganismus způsobuje vážné respirační potíže, zvláště u osob se sníženou imunitou a u starých osob. Jde o tzv. legionelózu (legionellosis, též Legionnaires’ disease).
V rámci potravinářského průmyslu existuje mnoho oblastí, kudy se Legionella může šířit. Je proto důležité, aby se přijímala preventivní opatření, která mají snížit riziko expozice člověka tomuto patogenu. Evropská skupina pro hygienické strojírenství a projektování (the European Hygienic Engineering and Design Group, EHEDG) vydala již řadu dokumentů týkajících se hygienické praxe, které mají napomáhat prevenci kontaminace potravin. V srpnu 2002 EHEDG publikovala návod (dokument č. 24), ve kterém jsou uvedena hlavní opatření mající zamezit tomu, aby zaměstnanci potravinářských provozů, popř. návštěvníci nebo osoby vyskytující se v sousedních oblastech onemocněli legionelózou.
Hlavním místem rizika jsou chladicí věže, kondenzátory, systémy s teplou a studenou vodou, kde teplota vody se pohybuje v rozmezí 20–45 °C. Uvedený návod, který je pro potravinářský průmysl velmi důležitý, doplňuje již existující národní legislativy.

24. titul: Prevence a kontrola Legionella spp.

Trends in Food Science & Technology, 13, 2002, č. 11, s. 380–384 (časopis je ve fondu knihovny ÚZPI)