Bezpečnost potravin

Lasalocid ve vejcích: informace pro spotřebitele

Vydáno: 26. 4. 2004
Autor:

Výskyt reziduí veterinárního prostředku (kokcidiostatika) ve vejcích nepředstavuje bezprostřední riziko pro spotřebitele, jeho nezávadností se však zabývá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (ESFA).

V rámci systému rychlého varování RASFF v EU o nebezpečí z potravin se v 15. týdnu, tj. od 5. do 11. dubna 2004 objevilo hlášení z Německa o výskytu lasalocidu ve vejcích z Litvy.  Níže jsou uvedeny stručné informace pro spotřebitele, které formou otázek a odpovědí připravil Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA, Food Standards Agency).

Lasalocid je aditivum, které se přidává do krmiva s cílem zamezit, popř. léčit parazitické onemocnění u kuřat. EU zakazuje aplikovat lasalocid nosnicím. Lasalocid se vyskytuje pouze ve vejcích slepic, které tento preparát dostávaly v krmivu. Ke kontaminaci krmiva může dojít při výrobě krmiv (používání stejného zařízení pro výrobu krmiva s obsahem i bez obsahu lasalocidu) nebo na farmách, popř. v důsledku selhání lidského faktoru.
Rezidua lasalocidu nejsou novým problémem. Ve Velké Británii prováděli již několikrát monitoring tohoto preparátu v krmivech a zjistili, že se jeho maximální koncentrace v roce 2003 výrazně oproti roku 2002 zvýšila. V roce 2002 byla zjištěna maximální koncentrace 620 µg/kg, v roce 2003 již 3450 µg/kg. Z prověřovaných 250 vzorků obsahovaly dva vzorky koncentrace nad 3000 µg/kg.
Přítomnost lasalocidu ve vejcích nepředstavuje bezprostřední riziko pro spotřebitele. Rezidua lasalocidu byla zjištěna ve všech systémech produkce vajec, včetně organické produkce.
Problematikou bezpečnosti lasalocidu se v EU zabývá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).  V souvislosti s konzumací vajec britský Úřad pro bezpečnost potravin radí konzumovat zdravou vyváženou stravu, což pro většinu osob představuje mírné množství masa, ryb a alternativních zdrojů jako jsou vejce, luštěniny, ořechy a boby. Vejce jsou výživné a jsou dobrým zdrojem bílkovin a některých vitaminů a minerálních látek.
FSA nedoporučuje uvádět limit, kolik vajec by se mělo konzumovat. Doporučuje však, aby děti do 6 měsíců vejce nedostávaly vůbec a to z důvodu možného rizika alergické reakce.
Některá vejce mohou obsahovat salmonelu, bakterii, která způsobuje vážná onemocnění, zvláště u citlivých skupiny, tj. u starých osob, kojenců, batolat, těhotných žen a osob, které se necítí dobře. Při použití vajec u osob z této skupiny je zapotřebí být zvláště opatrní. Pozornost je třeba věnovat především těmto třem problematikám:
* zamezit šíření bakterií,
* vejce dostatečně tepelně upravit,
* dodržovat správné podmínky skladování vajec.
FSA

Další informace:

Stanovení obsahu lasalocidu v krmivech metodou HPLC s fluorescenční detekcí pro obsahy menší než 5 mg/kg (Chemické Listy 95, 2001, s. 123–126).

Agronavigator: Rezidua lasalocidu ve vejcích

Bezpečnost potravin: Velká Británie: lasalocid ve vejcích