Bezpečnost potravin

Lactobacillus plantarum: bezpečnost a účinnost aditiva do krmiv

Vydáno: 28. 6. 2011
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA k Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) jako aditiva do siláží určených pro všechny živočišné druhy.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho panel pro aditiva a produkty nebo látky používané v živočišných krmivech (EFSA–FEEDAP), aby vypracoval vědecké stanovisko k Lactobacillus plantarum, jestliže se použije jako technologické aditivum pro zlepšení silážního procesu v navrhované dávce 2,4 x 108 KTJ/kg čerstvého materiálu.

Podle EFSA je vhodné na bakteriální druh Lactobacillus plantarum uplatnit přístup “kvalifikované presumpce bezpečnosti (QPS)”, u kterého se nevyžaduje žádná specifická demonstrace bezpečnosti. Stačí potvrdit, že se u příslušného kmene nevyskytují žádné známky rezistence k antibiotikům používaným v humánní a veterinární medicíně.

Vzhledem k tomu, že u L. plantarum nebyla zjištěna žádná antibiotická rezistence, je jeho použití při výrobě siláží bezpečné pro dobytek, konzumenty výrobků ze zvířat, při jejichž produkci byla siláž použita i pro životní prostředí.

Více informací je k dispozici na stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA

Druhé kolokvium EFSA: kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS)