Bezpečnost potravin

Laboratorně nebylo prokázáno poškození střevní tkáně polystyrenovými mikroplasty

Vydáno: 28. 11. 2019
Autor: BfR

Výsledky studie Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR)

Vědci Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) nenašli žádné důkazy poškození střevní tkáně (jako je oxidativní stres nebo známky zánětu), které by způsobily polystyrenové (PS) mikroplastové částice. Toto je jedno z nejdůležitějších zjištění na základě laboratorních experimentů.

Polystyren (PS) je jedním z nejpoužívanějších plastů na světě. Je používán mimo jiné k výrobě potravinářských obalů a běžných předmětů, jako jsou cyklistické helmy. Mikroplasty jsou malé plastové částice a vlákna, která jsou v prostředí detekována stále častěji. Počáteční vědecké analýzy ukazují, že lidé také mikroplasty prostřednictvím své stravy konzumují.

Cílem studie BfR proto bylo zjištění příjmu a účinků polystyrenových mikroplastů. Jelikož k vyhodnocení potenciálních účinků mikroplastů byly  k dispozici pouze omezené údaje, bylo důležité získat nová data. Vědci z BfR k tomu využili dvě metody. Jednou z nich bylo použití lidských buněčných linií střevních epiteliálních buněk (in vitro) ke zkoumání možné absorpce PS mikroplastových částic různých velikostí (jeden, čtyři a deset µm v průměru) a posouzení, zda mohou být absorbovány těmito buňkami. Druhou metodou bylo podávání krmiva s těmito PS mikroplasty myším (in vivo) po dobu 28 dnů za účelem zkoumání transportu mikroplastových částic do střeva a následné odpovědi střevních buněk na tyto částice.

Pokusy s buněčnými liniemi ukázaly, že PS částice až do průměru asi 4 µm mohou být skutečně absorbovány epiteliálními buňkami střevní stěny. Při pokusech na zvířatech však bylo zjištěno, že i přes podávání velkých množství plastových částic o velikosti od 1 do 10 µm, bylo možné mikročástice ve zkoumaných střevních epiteliálních buňkách detekovat pouze sporadicky.  Podávaná množství mikroplastů byla mnohem vyšší než ta, která jsou pro člověka reálná. Ve střevní tkáni ani v jiných orgánech myší nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky.

Vědci ale otevřeně poukazují na to, že je příliš málo dat vztahujících se k velikosti a materiálu mikroplastů. Z generovaných dat například nelze vyvodit žádné závěry o účincích mikroplastů ve střevě, pokud by byly z jiného materiálu (plastu). K analýze příjmu mikroplastů a posouzení s tím souvisejících rizik jsou proto nezbytné další experimentální studie. 

Autorka překladu: Ing. Nikol Modráčková, ČZU v Praze

 

Výsledky studie na zvířatech byly zveřejněny v časopise Archives of Toxicology:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00204-019-02478-7

Další informace k tomuto tématu jsou dostupné na webových stránkách BfR …
Otázky a odpovědi o mikroplastech:
https://www.bfr.bund.de/en/microplastics__facts__research_and_open_questions-192775.html

 

Zdroj: Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR)