Bezpečnost potravin

Kyselina mléčná k ošetření jatečných těl

Vydáno: 8. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Schválení návrhu je nadějnější. Kyselina mléčná by se měla použít jen ke snížení kontaminace na jatkách a spotřebitel by měl být o aplikaci informován.

Na jednání Stálého výboru pro potraviny (Sekce pro biologickou bezpečnost) Evropské komise dne 18. 1. 2012 se ukázalo, že členské státy posunuly svůj názor na použití kyseliny mléčné k zabránění mikrobiální kontaminace. Situace je blíže schválení tohoto prostředku, které mělo mít původně širší rozsah (návrh Komise na podzim 2011, na základě požadavku amerického ministerstva zemědělství USDA) – k ošetření jatečných těl a částí masa.
Komise zatím návrh nepředložila ke schválení Parlamentu, protože by to pravděpodobně znamenalo definitivní vetování návrhu. Provedla však úpravu v tom, že cílem je „omezení“, nikoli „zabránění“ kontaminaci, že použití kyseliny mléčné se má omezit jen na jatečná těla na jatkách, a dále na základě požadavku většiny zástupců členských států bylo doplněno, že spotřebiteli bude poskytnuta informace o provedeném opatření.
Úřad EFSA vydal v červenci 2011 k aplikaci kyseliny mléčné pozitivní stanovisko.
EU Food Law, 2012, č. 518, s. 9-10
Předcházející informace: