Bezpečnost potravin

KVS pro Liberecký kraj se připravuje na možný výskyt afrického moru prasat

Vydáno: 3. 12. 2019
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Výskyt Afrického moru prasat (AMP) v Polsku v blízkosti města Nowa Sól představuje zvýšené riziko zavlečení této nákazy i na území Libereckého kraje. Na základě zkušeností s AMP v okolních státech totiž současná 120 kilometrová vzdálenost nejbližšího ohniska nákazy od hranic kraje není bezpečnou vzdáleností. Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (KVS) proto zahájila intenzivní přípravu na případný výskyt této nákazy na území kraje.

Oficiální informace o výskytu AMP v blízkosti hranic Libereckého kraje odstartovala řadu aktivit a opatření ze strany KVS. Nejdříve se sešlo vedení KVS a řídící skupina pro případnou likvidaci nákazy. Na jednání byly stanoveny konkrétní úkoly. Ty spočívají mimo jiné v kontrole pohotovostních souprav KVS pro zdolávání nákaz vedoucími pracovníky epizotologického odboru. Dále ředitel epizootologického odboru nařídil aktualizaci pohotovostního plánu ke zdolávání této nákazy a proškolení všech zaměstnanců KVS o průběhu a jejich případném nasazení při zdolávání nákazy.

Již v září letošního roku provedla KVS simulační cvičení pro případ výskytu moru na území kraje s cílem připravit příslušné pracovníky na možný výskyt nákazy na území kraje. Aktuálně KVS rovněž kontaktovala všechna myslivecká sdružení v kraji a informovala je o současné nákazové situaci v Polsku. Ředitel KVS o situaci informoval rovněž představitele krajského úřadu, zemědělského výboru kraje a složek Integrovaného záchranného systému. Spolupráce všech uvedených organizací je totiž velmi důležitým prvkem při případném zdolávání nákazy.

Ve svých dalších krocích se KVS zaměří na informovanost chovatelů, zpracovatelů masa z divokých prasat a prasat domácích, potravinářské podniky, zařízení veřejného stravování a samozřejmě na veřejnost. Bude se tak dít nejen formou osobní např. v rámci semináře pro myslivecká sdružení Libereckého kraje, který se bude konat 5. 12. 2019 na půdě krajského úřadu, ale také formou rozmísťování tištěných informačních letáků.

Riziko pro území kraje nepředstavují totiž jen nakažená migrující divoká prasata, ale také nedostatečné tepelně opracované potraviny z nich pocházející, případně trofeje lovců z nákazou zasaženého území. Inspektoři KVS budou v následujících týdnech kontrolovat zabezpečení chovů prasat domácích, zda tyto udržují opatření, vyplývající z již dříve vyhlášených a nadále trvale platných mimořádných veterinárních opatření SVS pro celou ČR.

O výrazném posunu nákazy v rámci Polska informovala Státní veterinární správa v tiskové zprávě z 19. listopadu a apelovala při té příležitosti na nutnost dodržovat platná mimořádná veterinární opatření a dalších zásad bezpečnosti v chovech a při obchodování s vepřovým masem a zvěřinou. V současné době ve výše uvedeném regionu západního Polska evidují dvanáct případů výskytu nákazy u uhynulých divočáků. V tamních chovech domácích prasat nákaza zjištěna nebyla.

AMP je přenosný pouze na prasata (domácí i divoká) a není nebezpečný pro člověka, nicméně může mít vážné ekonomické dopady v chovech prasat. V současné době je hlášen výskyt AMP na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v 10 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku. Zásilkám vepřového masa a zvěřiny ze zemí s AMP se veterinární dozor dlouhodobě věnuje a namátkově maso testuje na přítomnost původce.

 

Roman Šebesta
ředitel KVS pro Liberecký kraj

Zdroj: SVS