Bezpečnost potravin

Kvalita výrobků s obsahem byliny Echinacea

Vydáno: 8. 4. 2004
Autor:

Prověřovala se kvalita doplňků stravy na bázi byliny Echinacea (třapatky) a to z hlediska přítomnosti deklarovaného množství fenolů (markerů) a dále kontaminace těžkými kovy (olovem). Pět z jedenácti výrobků neodpovídalo deklarované kvalitě.

Echinacea neboli třapatka je populární bylina, která se používá především ke zmírnění symptomů nachlazení, ke zkrácení doby nachlazení a k potlačení chřipkového onemocnění. Předpokládá se, že Echinacea krátkodobě stimuluje imunitní systém. Nepotvrdilo se, že je tato bylina účinná pro prevenci onemocnění a nedoporučuje se konzumovat ji dlouhodobě. Ve velké, dobře vedené studii zaměřující se na respirační infekce dětí, selhala.

 

Existují tři druhy byliny Echinacea: E. purpurea, E. augustifolia a E. pallida. Doplňky stravy se vyrábějí ze vzdušných částí nebo kořene v závislosti na použitém druhu. Stejně jako u řady jiných bylin není zcela známo, které z četných chemických sloučenin obsažených v Echinacei jsou odpovědné za její účinky. Za markery různých druhů Echinacei byly označeny “fenoly”. Ve vzdušných částech, ale i v kořenech E. purpurea je to například kyselina cichorová (dikaffeoylvinná kyselina, čekanková kyselina) a kyselina kaftarová (kaffeoylvinná kyselina), zatímco v kořenech E. angustifolia a E. pallida byl zjištěn ve vyšších koncentracích echinakosid. Tyto fenoly slouží jako markery k hodnocení kvality výrobků na bázi Echinacei. Dalšími důležitými složkami jsou alkamidy a polysacharidy.

 

Výsledky testování

Prostředky obsahující Echinaceu se prověřovaly z hlediska přítomnosti těžkých kovů (pěstování na kontaminovaných půdách) a dále, zda obsahují uváděné a očekávané množství a druh Echinacei. Pět z testovaných jedenácti výrobků neobstálo, a to z těchto důvodů:

* Jeden výrobek měl vyšší obsah olova. Výrobek obsahoval více než 2,5 µg olova v denní porci. Ačkoliv tato dávka nevyvolává u dospělých zdravotní problémy, přispívá k expozici olovu. Dále se zjistilo vyšší než očekávané množství cichorové kyseliny a nižší než očekávané množství echinakosidu. To vede k předpokladu, že výrobek byl vyroben z jiných než deklarovaných druhů nebo částí rostliny Echinacea.

* Čtyři výrobky měly nízký obsah fenolů – chemických látek používaných k posouzení kvality Echinacei. Jeden výrobek obsahoval méně než 5 %, druhý 50 % a třetí 75 % uváděného množství fenolů. Poslední dva jmenované výrobky sice obsahovaly minimální množství fenolů, které kontrolní laboratoř očekávala, spotřebitelé však byli mylně informování, o tom, že výrobky dodávají vyšší množství fenolů. Na etiketě čtvrtého výrobku se tvrdilo, že obsahuje 0,8–1,2 % echinakosidu a 3–4 % celkových polyfenolů. Uvedené hodnoty však byly získány na základě analýzy, jejíž postup není pro Echinaceu standardní. Použitím specifičtější a akceptovatelnější metody analýzy se zjistilo, že výrobek obsahuje pouze 0,5 % echinakosidu a 0,7 % polyfenolů, tj. méně než odpovídá minimálnímu očekávanému obsahu u kvalitního výrobku.

http://www.consumerlab.com/results/echinacea.asp