Bezpečnost potravin

Kvalita vody ve veřejných vodovodech ke dni 5.6.2013

Vydáno: 5. 6. 2013
Autor: KHS Středočeského kraje

Informace KHS Středočeského kraje ke kvalitě vody ve veřejných vodovodech.

Na území Středočeského kraje je provozováno 602 veřejných vodovodů, které zásobují 1 milion 33 tisíc obyvatel. V souvislosti s povodňovou situací je podle údajů od provozovatelů vodovodů zhoršená kvalita pitné vody v 39 vodovodech, což představuje celkem téměř 19 tisíc zásobovaných obyvatel. Jde o vodovody na území okresu Benešov (11 vodovodů), okres Beroun (13 vodovodů), okres Kutná Hora (1 vodovod), okres Nymburk (1 vodovod), okres Příbram (5 vodovodů), na okrese Praha východ a Praha západ po 4 vodovodech. Jde pouze o malé vodovody, které mají zdroje vody ovlivněny vodou ze zaplavených území nebo takové ovlivnění nelze vyloučit. Kvalita vody ve velkých vodovodech není ani v jednom z vodovodů negativně ovlivněna (s výjimkou případných havárií rozvodů, které nelze ani za běžné situace vyloučit).

Informace o aktuálním stavu kvality dodávané vody má za povinnost poskytnout provozovatel veřejného vodovodu, který také zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou dodávanou cisternami nebo formou balených vod.

Připravila MUDr. Libuše Polanská, vedoucí odboru hygieny obecné a komunální, 5.6.2013