Bezpečnost potravin

Kvalita potravin na trhu – zkušenosti zástupce spotřebitelů

Vydáno: 21. 11. 2014
Autor: ÚZEI

Odborná akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 25. listopadu 2014 od 14:00 hod.

Česká potravinářská společnost o. s., Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny, Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel pořádají odbornou akci, která se koná v rámci potravinářských úterků dne 25. listopadu 2014 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

Kvalita potravin na trhu
– zkušenosti zástupce spotřebitelů
ze srovnávacího testování

Přednášející
Ing. Irena Michalová
Sdružení českých spotřebitelů

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.
Změna programu vyhrazena.

Kontaktní adresa:
Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75,
Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644


Abstrakt

Nezávislé srovnávací testy jsou důležitým nástrojem pro orientaci spotřebitelů v sortimentu výrobků a služeb na trhu. Na kvalitu výrobku má každý svůj subjektivní pohled a názor. Orientaci spotřebitelů podporuje řada prostředků, včetně informací v označování či značek, také zkušenost, a právě spotřebitelské srovnávací testy.

Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel při ČTPP již téměř dva roky vysílá svého zástupce k vyhodnocování kvality výrobků na trhu v rámci projektu, realizovaném ve spolupráci MF Dnes, VŠCHT a Potravinářské komory. Tímto zástupcem je renomovaná potravinářská odbornice Ing. Irena Michalová ze Sdružení českých spotřebitelů. Za tu dobu byla vyhodnocena již řada výrobků – např. radlery, hotová jídla, ovocné knedlíky, samozřejmě špekáčky a další.

Jaké jsou naše zkušenosti s kvalitou potravin na trhu?