Bezpečnost potravin

Kvalita másla podle šetření d-testu

Vydáno: 27. 12. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Másla na našem trhu jsou kvalitní i méně kvalitní. Rostlinný tuk není přidáván, občas se vyskytuje zvýšený obsah vody, výjimečně žluklost či zatuchlost.

Máslo je definováno nařízením 1234/2007/ES, musí být vyrobeno pouze z mléčného tuku, jehož obsah je nejméně 80 % (a nejvýše 16 % obj. vody ca 18 % hmotn.). Nepřípustná jsou aditiva (éčka) a přídavek jiných tuků. Pokud jsou přidány rostlinné tuky, nesmí se použít označení máslo. Nižší obsah tuku může mít máslo tříčtvrtětučné  (60 – 62 %) nebo polotučné (39 – 41 %,“light“, „se sníženým obsahem tuku“), což musí být na obalu uvedeno. V ČR bylo dříve požadováno nejméně 82 % tuku, což většina českých výrobců stále dodržuje.
S označením „čerstvé“ se smí prodávat jen máslo 20 dní od data výroby. Trvanlivost másla stanovují výrobci sami, obvykle 40 dní od data výroby nebo déle. Datum výroby se však uvádět nemusí. Země původu se pozná podle tzv. osvědčení nezávadnosti příslušného výrobního podniku – údaje v oválku, kde se však uvádí poslední podnik, který máslo zpracovával (balírna) a nepozná se skutečný původ. Často je jako země původu v souladu s legislativou uváděna EU.
V ČR je spotřeba másla 4,9 kg na osobu ročně, což překračuje průměr EU (3,95 kg). V r. 1989 činila spotřeba 9,4 kg.
Časopis d-test provedl hodnocení řady másel nacházejících se na českém trhu –  tuzemských i z dovozu. Vyskytují se másla kvalitní i méně kvalitní. Cena není zárukou kvality. Nebyl zjištěn přídavek rostlinných tuků. Výjimečně byl překročen přípustný obsah vody nebo žluklost, zatuchlost či pachuť. Nepřípustná žluklost obvykle souvisí s vyznačenou  dlouhou dobou trvanlivosti. V celkovém hodnocení zahrnujícím obsah tuku a vody (10 %), látkové složení aroma (20 %), senzorické hodnocení (60 %) a obal a uvedené údaje (10 %)  nejlépe uspělo Jihočeské máslo z Madety, s ohledem na cenu se však spíše vyplatí Tradiční máslo z Moravy. Za  „výhodný nákup“, tzn.  hodnocení poměru kvalita/cena byla označena másla „Spar S Budget“ a „Lidl Pilos“.

d-test, 2011, č. 12, s. 6-13