Bezpečnost potravin

Kryptosporidióza je alimentární onemocnění způsobené mikroskopickými parazity

Vydáno: 24. 1. 2024
Autor: SZÚ

Foto: Shutterstock

Časopis „Food Safety News“ informuje o současném ohnisku nákazy parazitem Cryptosporidium, které vyšetřují zdravotníci ve Švédsku.

Švédská agentura pro veřejné zdraví (Folkhälsomyndigheten) uvedla, že se snaží najít zdroj epidemie způsobené parazitem Cryptosporidium, který způsobuje onemocnění kryptosporidiózu.

Od poloviny prosince 2023 se nakazilo 68 osob ze 14 regionů. Z celkového počtu případů je 72 % žen, průměrný věk je 41 let a 79 % nakažených je ve věkové skupině 21 až 60 let. Z údajů vyplývá, že poslední případ onemocnění byl hlášen počátkem ledna. Zdravotníci uvedli, že typizace některých vzorků ukázala, že patřily ke stejnému typu Cryptosporidium, což naznačuje, že pacienti mají společný zdroj nákazy.

Švédská agentura pro potraviny (Livsmedelsverket ) a místní instituce pro kontrolu infekcí se rovněž pokoušejí najít zdroj nákazy, přičemž existuje podezření, že se jedná o nějaký druh čerstvých potravin. Informace se získávají také od nakažených osob prostřednictvím rozhovorů a dotazníků o tom, co jedly předtím, než onemocněly. Odpovědi jsou porovnávány s tím, co jedli lidé ve zdravé srovnávací skupině.

V říjnu 2023 byla ve Švédsku zaznamenána epidemie kryptosporidiózy, kde byl pravděpodobným zdrojem nákazy sýr z kozího mléka. Nepředpokládá se ale, že by tyto případy spolu souvisely.
V roce 2022 bylo ve Švédsku hlášeno 716 případů kryptosporidiózy. U většiny případů došlo k nákaze přímo ve Švédsku, ale 146 osob se nakazilo v zahraničí. Vrchol infekcí kryptosporidiózou je obvykle pozorován na konci léta a na podzim. Epidemiologická šetření v jednom ohnisku nákazy ukázala jako na pravděpodobnou příčinu nákazy na kontaminovaný salát v hotových zeleninových listových směsích.

Inkubační doba onemocnění se pohybuje od 2 do 12 dnů. Mezi příznaky, které obvykle trvají až dva týdny, patří středně silný až silný vodnatý průjem, mírná horečka, křečovité bolesti břicha, nevolnost a zvracení.

Zdroj: foodsafetynews.com

Informace ke kryptosporidióze od SZÚ:

Kryptosporidióza je onemocnění, které způsobuje vodnatý průjem. Je způsobeno mikroskopickými parazity nazývanými Cryptosporidium. Kryptosporidie jsou střevní parazité infikující různé druhy zvířat (např. skot, ovce, hlodavce, kočky, psy, ptáky, ryby a plazy). Onemocnění lidí způsobuje nejčastěji druh Cryptosporidium parvum, který také infikuje domácí zvířata.

Onemocnění může často proběhnout bez klinických příznaků. Zejména zdraví jedinci mohou po uplynutí inkubační doby (v průměru jednoho týdne) dostat průjem, který spontánně odezní během několika týdnů. Naproti tomu u pacientů s oslabeným imunitním systémem se může vyvinout závažný, život ohrožující, vodnatý průjem, který lze velmi obtížně léčit současně dostupnými léky.

Přenos infekce z člověka na člověka nebo ze zvířete na člověka probíhá zejména prostřednictvím kontaminované vody a potravin. Vajíčka Cryptosporidium (oocysty) mohou přežívat měsíce ve vlhké půdě nebo ve vodě a vydržet po dlouhou dobu nepříznivé klimatické podmínky (např. teplo, chlad, sucho).

Zdroj infekce a rizikové faktory
Cryptosporidium se vyskytuje ve střevě infikovaných lidí nebo zvířat. Nakažená osoba nebo zvíře vylučuje stolicí parazity Cryptosporidium. Vylučování infekčního agens začíná, když se objeví příznaky onemocnění a může trvat několik týdnů po ukončení příznaků (např. průjem). Cryptosporidium se nachází v půdě, jídle, vodě nebo na plochách, které byly kontaminovány stolicí infikovaných lidí nebo zvířat.

Cesty přenosu infekce:

 • Fekálně-orální přenos.
 • Polknutí kontaminované vody určené k rekreačnímu využití. Tato voda může být kontaminována odpadními vodami nebo stolicí infikovaných lidí nebo zvířat.
 • Pití vody nebo nápojů kontaminovaných stolicí infikovaných lidí nebo zvířat.
 • Konzumace kontaminovaných nedostatečně tepelně upravených potravin. Všechny druhy ovoce a zeleniny, které hodláte konzumovat syrové, mají být důkladně omyty pitnou vodou.

Lidé vystaveni vyššímu riziku infekce (kontaktem s kontaminovanými předměty):

 • Děti navštěvující kolektivní zařízení, včetně dětí nosících pleny.
 • Pracovníci pečující o děti v kolektivním zařízení.
 • Rodiče infikovaných dětí.
 • Lidé pečující o jiné osoby s kryptosporidiózou.
 • Osoby cestující do zahraniční.
 • „Baťůžkáři“, turisté a táborníci, kteří pijí nefiltrovanou, neupravenou vodu.
 • Lidé, kteří pijí vodu z neznámých zdrojů (prameny, studny).
 • Lidé, včetně plavců, kteří polykají vodu z kontaminovaných zdrojů.

Kontaminovaná voda může zahrnovat vodu, která nebyla převařena ani filtrována, stejně jako kontaminovanou vodu sloužící k rekreačním účelům. Několik epidemií kryptosporidiózy bylo spojeno s pitím kontaminované komunální vody nebo vody sloužící k rekreačním účelům.

Parazité Cryptosporidium se vyskytují na celém světě. Cestující jedoucí do rozvojových zemí mohou mít větší riziko infekce vzhledem ke zhoršeným hygienickým podmínkám týkajícím se vody a hygieny potravin.

Zdrojem informací je leták SZÚ „Kryptosporidióza – Obecné informace o onemocnění“.
Leták SZÚ v nezkrácené verzi naleznete v příloze.

Zdroj: SZÚ