Bezpečnost potravin

Krmné enzymy a betain nahradí antibiotické stimulátory růstu

Vydáno: 22. 5. 2005
Autor:

Podle výzkumu mohou být krmné enzymy a betain užity jako účinné prostředky pro snížení nákladů na krmivo, pro zlepšení růstu brojlerů a kvality jatečného těla.

Danisco Animal Nutrition uvádí, že by krmné enzymy a betain mohly přispět k řešení problémů spojených se zákazem antibiotických stimulátorů růstu v EU, podpořit  požadavky spotřebitelů na bezpečné potraviny a přispět k produkci přirozených,  organických drůbežích výrobků, po nichž se zvyšuje poptávka na trzích mimo EU.
Reakce zvířat na růstové stimulátory závisí na řadě faktorů včetně řízení chovu, působení patogenů, stresů z prostředí a krmení; jejich aplikace podporuje rychlost růstu, vyrovnanost dodávek brojlerů a snižuje výskyt určitých bakteriálních onemocnění trávicího traktu. Odstranění antibiotických stimulátorů růstu z krmiv zvyšuje náklady na výrobu drůbeže přibližně o 3 % v důsledku špatné konverze krmiva. Další finanční ztráty způsobují zvýšená mortalita, nevyrovnaná užitkovost,  vysoké riziko kontaminace a vyřazení jatečných těl ve zpracovatelských podnicích.
Velkým  zdravotním rizikem pro spotřebitele drůbežích výrobků jsou patogeny Campylobacter jejuni a většina typů salmonel. Jiné bakterie  vyvolávají onemocnění střevního traktu brojlerů, které i v subklinickém stavu snižuje ziskovost chovu zpomalením růstu a zhoršením konverze krmiva.  Ze specifických patogenů střevního traktu vyvolává největší zdravotní problém  Klostridium perfringens.
Na podporu užitkovosti a snížení ekonomických ztrát s pojených se zákazem antibiotických stimulátorů růstu je potřebná řada nutričních a chovatelských opatření. Zlepšení  ekonomiky výroby drůbeže mohou, při současné situaci, přinést běžná krmná aditiva (krmné enzymy a betain), probiotika, prebiotika, organické kyseliny a rostlinné extrakty.
                                                                    
Feed Tech, 9, 2005, č. 2, s. 13-14