Bezpečnost potravin

Krajské veterinární správy sledují průběh místních enormních srážek

Vydáno: 9. 7. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4. 7. 2012.

Voda z nebe – žádné ztráty

Po zkušenostech z uplynulých let krajské veterinární správy pečlivě sledují průběh místních enormních srážek. Přívalové deště mohou způsobit škody nejen na majetku, ale mohou znamenat i ohrožení životů chovaných zvířat a při zaplavení potravinářských provozů může dojít k přímým i nepřímým ohrožením zdraví lidí.

Na základě hlášení z krajů nezaznamenáváme ani ztráty na životech hospodářských zvířat, ani nedošlo k zaplavení potravinářských závodů. Například ani na Příbramsku při krupobití z neděle na pondělí, ani při zvýšené povodňové aktivitě (3. stupeň) na říčce Křemelné na Klatovsku nebyly ohroženy chovy hospodářských zvířat, ani nebyly ohroženy potravinářské podniky.

Nicméně je na místě připomenout chovatelům, že při meteorology hlášených očekávaných přívalových deštích by měli věnovat pozornost ustájení zvířat a zpracovatelským podnikům, aby počítaly s případným zaplavením, a aby podnikly odpovídající preventivní opatření. 

Je také třeba si uvědomit, že přívalové deště jsou provázeny bouřkami, a to znamená riziko vypnutí elektrického proudu a tudíž přerušení větrání v halách, kde je chována drůbež, ale i prasata. Je tedy nutné v takovýchto případech zajistit rychlé spuštění náhradního zdroje energie, aby nedošlo k udušení chovaných zvířat!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj: SVS ČR