Bezpečnost potravin

Kouřová aromata: Otázky a odpovědi s předsedou pracovní skupiny úřadu EFSA pro látky určené k aromatizaci

Vydáno: 21. 11. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Kouřová aromata slouží jako alternativa k tradičnímu uzení, které se dlouhodobě používá ke konzervaci některých potravin, jako jsou ryby, maso a mléčné výrobky. Proces uzení také mění jejich chuť.

Kouřová aromata nemají stejnou konzervační funkci, ale po přidání do potravin jim dodávají kouřovou chuť. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posoudil bezpečnost osmi [1] kouřových aromat uváděných na trhu EU, jejichž povolení mělo být podle platných právních předpisů obnoveno.

Wim Mennes, předseda pracovní skupiny EFSA pro aromata, představil hlavní závěry této vědecké práce a následné kroky.

V jakých potravinách se kouřová aromata používají?

Kouřová aromata se přidávají do potravin – například do masa, ryb nebo sýrů – jako alternativa k tradičnímu procesu uzení. Mohou se však používat i jako ochucovadla v jiných potravinách, jako jsou polévky, omáčky, nápoje, chipsy, zmrzliny a cukrářské výrobky.

Proč úřad EFSA nyní hodnotil bezpečnost některých kouřových aromat?

Práce úřadu EFSA v oblasti kouřových aromat je vymezena právními předpisy EU, které vyžadují, aby byla posouzena bezpečnost kouřových aromat před jejich uvedením na trh. Také kouřová aromata, která jsou v současné době na trhu, musí být znovu posouzena před koncem doby jejich povolení.

Právě osm těchto posuzovaných aromat bylo uváděno na trhu EU posledních 10 let a žadatelé požádali Evropskou komisi o prodloužení jejich povolení na dalších 10 let. U dalších dvou výrobků, které jsou v současné době na trhu EU, žadatel o prodloužení povolení nepožádal.

Jaká jsou zdravotní rizika?

Na základě dostupných vědeckých důkazů nemohli experti úřadu EFSA vyloučit obavy týkající se genotoxicity u žádné z osmi kouřových aromat.

Genotoxicita je schopnost chemické látky poškozovat genetický materiál buněk. Změny nebo mutace genetické informace v buňce mohou zvýšit riziko vzniku onemocnění, jako je rakovina a dědičné choroby.

Pro tento typ toxicity není možné stanovit bezpečnou úroveň.

Posuzoval úřad EFSA tato aromata již v minulosti?

Ano, v úřadu EFSA jsme je posuzovali v letech 2009-2012, abychom informovali Evropskou komisi a členské státy EU o tom, zda jejich používání povolit, či nikoli.

Vědecký panel tehdy u většiny z nich popsal obavy o bezpečnost z důvodu nedostatečně stanovené „míry bezpečnosti“ při navrhovaných úrovních použití.

To vedlo Evropskou komisi a členské státy EU k revizi množstevních úrovní použití navržených žadatelem a k povolení omezenějšího použití v potravinách.

Co bylo při tomto hodnocení nového?

K posouzení nových údajů předložených žadateli použili experti EFSA aktualizovanou metodiku. Tato metodika je popsána v aktualizovaných vědeckých pokynech úřadu EFSA z roku 2021, které v době prvního hodnocení nebyly k dispozici. Metodika doporučuje, že pokud se potvrdí, že jedna složka komplexní směsi (jako jsou kouřová aromata) je genotoxická, má se za genotoxickou považovat celá směs.

Vědci dospěli k závěru, že šest z posuzovaných kouřových aromat obsahuje genotoxické látky, a proto vzbuzují obavy o bezpečnost. U dalších dvou aromat vědci  nemohli vyloučit obavy o bezpečnost kvůli nedostatku údajů.

Co znamená pro spotřebitele doporučení úřadu EFSA týkající se kouřových aromatických přípravků?

Obecně platí, že při konzumaci genotoxických látek může existovat zvýšené riziko škodlivých účinků. Pravděpodobnost výskytu těchto účinků však závisí na různých faktorech, včetně genetiky a stravovacích návyků jednotlivce. Pravděpodobnost, že se takové škodlivé účinky objeví v důsledku konzumace potravin ochucených kouřovými aromaty, úřad EFSA nezkoumal. Stojí však za zmínku, že úřad EFSA uplatňuje při posuzování konzervativní přístup, což znamená, že při odhadu nebezpečí a rizik zvažuje nejhorší možné scénáře.

Vyvážená strava obecně snižuje pravděpodobnost vystavení se potravinovým rizikům. Vyvážená strava s širokou škálou potravin, např. masa, ryb, zeleniny, by měla spotřebitelům pomoci snížit příjem škodlivých látek.

Co následuje po hodnocení úřadu EFSA?

Evropská komise a členské státy EU pečlivě zváží vědecké doporučení úřadu EFSA v rámci diskusí o vhodných možnostech řízení rizik u kouřových aromatických přípravků, které jsou v současné době na trhu.


[1] SF-001 “proFagus Smoke R714” (previously named “Scansmoke PB 1110”)  ; SF-002 “Zesti Smoke Code 10; SF-003 “Smoke Concentration 809045”; SF-004 “Scansmoke SEF7525”; SF-005 “SmokeEx C-10”; SF-006 “SmokEz Enviro-23”; SF-008 “proFagus Smoke R709”; SF-009 “Fumokomp Conc.” (previously named “Fumokomp”).

Přílohy

Informace o postupu pro obnovení stávajících povolení pro kouřová aromata: Information on the procedure for the renewal of existing authorisations for smoke flavourings

Související témata:


Zdroj: EFSA