Bezpečnost potravin

Kouření lidem zkracuje život o 10 let !…i to může být jeden ze vzkazů Světového dne bez tabáku

Vydáno: 28. 5. 2019
Autor: HSHMP

Informace a aktivity HSHMP ke Světovému dni bez tabáku

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) připomíná, že poslední květnový den, tj. 31. květen, je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako „Světový den bez tabáku“.  Tato tradice sahá již do roku 1987. Hlavním cílem této kampaně je upozornit na zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku a poukázat na účinnou politiku vedoucí ke snížení spotřeby tabáku. HSHMP se k této akci již tradičně připojuje. Letošní ročník akce se zaměřuje na téma tabák a zdravé plíce.  

Je vědecky dokázáno, že kouření patří mezi stěžejní rizikové faktory celé řady vážných nemocí. Rakovina plic patří mezi ty vůbec nejzávažnější. Cesta k poznání o zničujících rizicích kouření přitom nebyla nejkratší. Rizik způsobujících onkologická a kardiovaskulární onemocnění je kromě kouření více, konkrétní příčiny se někdy hledají obtížněji.  

Zkrácení života kuřáků o 10 let prokázala vědecká studie trvající rovných 50 let 

„Sir Richard Doll, oxfordský profesor lékařské statistiky, v roce 1950 poprvé jasně prokázal, že kouření je opravdu podstatnou příčinou rakoviny plic. Vzrůstající výskyt rakoviny plic u mužů ve 40. letech 20. století – ženy tehdy ještě dostatečně dlouho nekouřily – přičítal výfukovým plynům. Podle něj byli automobily ohroženi právě muži, kteří se kolem nich pohybovali, a kteří také asfaltovali silnice. Jeho rozsáhlá popisná studie o pacientech s rakovinou plic však souvislost s auty vůbec nepotvrdila. Naopak ukázala, že důvodem smrtelného onemocnění bylo kouření cigaret. Další čas pak trvalo, než lidé vědeckým závěrům uvěřili.  Do té doby se epidemiologie zabývala jen infekčními nemocemi. V rámci dosud nejdelší prospektivní epidemiologické studie na světě Doll v letech 1951–2001 sledoval populaci téměř 40 tisíc britských lékařů. Výsledky potvrdily, že kouření zkracuje lidem život, a to v průměru o 10 let. Na jeho práci pak navázal jeho žák profesor sir Richard Peto. Ten spočítal mortalitu způsobenou kouřením pro většinu zemí, a to včetně České republiky. Podle dat z roku 2010 je u nás kouření příčinou 15,5 tisíce úmrtí ročně, z toho 1,5 až 3 tisíce lidí umírá v důsledku pasivního kouření.“
 
Kouření dále zapříčiňuje u lidí vznik tzv. chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), při které hromadění hnisavého hlenu v plicích vede k bolestivému kašli a bolestivým dýchacím potížím. Děti matek, které v těhotenství kouřily, se často rodí předčasně. Děti vystavované působení tabákového kouře častěji onemocní astmatem, trpí více na onemocnění a infekce horních a dolních cest dýchacích.  Jestliže se v uzavřených místnostech vyskytuje tabákový kouř, pak je součástí takového vnitřního prostředí také více než 7000 chemických látek, o nichž je známo, že způsobují rakovinu. Zbytky kouře mohou v místnosti, již neviditelné a bez zápachu, přetrvávat po dobu až pěti hodin.   
 

Zaměření Světového dne bez tabáku 2019  

Cílem letošní kampaně nazvané  „Tabák a zdravé plíce“ je zvýšit povědomí o:

• základních funkcích plic
• riziku kouření tabáku a expozici kouře při tzv. pasivním kouření
• negativním dopadu tabáku na zdraví plic, od rakoviny až po chronické respirační onemocnění
• objevujících se podezřeních na souvislosti mezi kouřením tabáku a úmrtím na tuberkulózu
• opatřeních, která mohou snížit rizika pro zdraví plic způsobená tabákem  

Kampaň také slouží jako výzva k obhajobě účinné politiky ke snížení spotřeby tabáku a zapojení zúčastněných stran napříč odvětvími do boje za kontrolu tabáku.  

Nejlepší volba: přestat kouřit a ještě lépe s kouřením ani nezačínat!  

Důvodů a motivací vyhnout se v životě kouření již dnes lidé mají více než dost. Kuřák, který je odhodlaný se svým zlozvykem skoncovat dnes na nelehké cestě nemusí být sám, může využít pomoci celé řady odborníků od lékařů po psychology či další zdravotní odborníky. Jedním z pomocníků tzv. první volby může být Národní linka pro odvykání kouření, která v ČR funguje již několik let na bezplatném telefonním čísle 800 350 000 nebo na internetové adrese http://www.bezcigaret.cz/ .  

Základem činnosti linky je delší vstupní konzultace, která pomáhá nastavit individuální průběh odvykání pro každého klienta. Služby linky může využít kdokoliv, počet konzultací není nijak omezen. Linka nenabízí pomoc jen závislým, ale i jejich blízkým, kteří volají kvůli obavám o zdraví svých partnerů, rodičů či dětí. V roce 2017 odborníci na lince přijali 1105 hovorů a 189 poradenských e-mailů. V listopadu 2017 dokonce objem telefonátů narostl na 257, čímž se stal pro specializované konzultanty nejvytíženějším měsícem v daném roce. Z těch, kteří začali na lince s odvykáním, po půl roce nekouřilo 44 % a téměř 33 % snížilo počet vykouřených cigaret za den. Zájemcům o odvykání kouření doporučujeme navštívit také webové stránky pro podporu odvykání kouření https://www.koureni-zabiji.cz/ .  

Pražské akce u příležitosti Světového dne bez tabáku  

Jediná prevence pro zdraví plic, kterou má člověk ve vlastních rukách, je nekouřit a nevystavovat se tzv. pasivnímu kouření. U příležitosti Světového dne bez tabáku v roce 2019  připravil Státní zdravotní ústav, prostřednictvím svého  Centra podpory veřejného zdraví, ve spolupráci se školami a úřady místní samosprávy, dny zdraví zaměřené na problematiku závislosti na tabáku. Některé z nich se konají také v Praze:   


Pražská hygiena působí aktivně v protikuřácké prevenci   

Sama HSHMP se prevenci předcházení kouření, stejně jako informování široké veřejnosti o negativních rizicích kouření pro lidské zdraví, věnuje v rámci svých preventivně osvětových aktivit dlouhodobě. Její zaměstnanci pravidelně prezentují negativní dopady kouření na zdraví, a to jak kouření aktivního, tak pasivního, na akcích pro širokou veřejnost a také v rámci projektu „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM“, který je určen především studentům.  Zájemci si mohou prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví – model zdravé plíce, model s emfyzémem nebo s rakovinou plic. Mezi další zajímavé pomůcky pražských hygieniků patří model dehtu, složky cigaretového kouře, která se usazuje v plicích a následně je z nich, spolu s hlenem, vykašlávána. Kuřáci mají možnost absolvovat měření CO ve vydechovaném vzduchu a otestovat tak svou závislost nejen přístrojem, ale také pomocí Fägerströmova testu, který určuje míru závislosti na nikotinu pomocí jednoduchých otázek. Všem kuřákům je rovněž doporučena návštěva odborného Centra pro odvykání kouření a předány kontakty.  

V ČR platí tzv. protikuřácký zákon  

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin a na dalších veřejných místech, jako jsou vnitřní prostory obchodních center, zastávky MHD nebo dětská hřiště, platí v ČR od 31. května 2017, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (lidově nazývaný jako tzv. protikuřácký zákon),který nahradil zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon se tedy vztahuje nejen na téma omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek, ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů a organizaci protidrogové politiky.  

Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi pokuta až 5000 korun. Pokutu 10.000 korun může dostat majitel restaurace či jiného podobného zařízení za neoznačení provozovny symbolem, upozorňujícím na zákaz kouření. Pokutu až 50.000 korun může dostat provozovatel pokud nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby tento prostor opustila. Až 300.000 korun pak může zaplatit majitel, který nevykáže podnapilého mladšího 18 let.  

V zájmu širší osvěty v řadách laické veřejnosti HSHMP dále publikuje několik osvětových letáků Státního zdravotního ústavu:

 

OSVĚTOVÉ LÉTÁKY A BROŽURY

 

VIDEOSPOTY

 

V Praze den 28. 5. 2018  
Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP
 
Použité zdroje:

 

Zdroj článku: HSHMP