Bezpečnost potravin

Koronavirus: nejsou žádné důkazy, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu viru

Vydáno: 10. 3. 2020
Autor: KM EFSA

Vyjádření EFSA k možnosti přenosu viru potravinami

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pečlivě monitoruje situaci okolo epidemie onemocnění způsobeného novým koronavirem (COVID-19), které postihlo mnoho zemí světa. V současné době neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly pravděpodobným zdrojem či cestou přenosu viru.

Vedoucí vědkyně EFSA, pí. Marta Hugas, k tomu řekla: „Zkušenosti z předchozích epidemií způsobených koronaviry, jako SARS či MERS ukazují, že k přenosu viru prostřednictvím potravin nedochází. V tuto chvíli neexistuje žádný důkaz, který by umožnil říct, že koronavirus se v tomto ohledu chová jinak.“
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uvedlo, že zatímco v Číně jsou pravděpodobným zdrojem původní nákazy zvířata, k šíření viru dochází z člověka na člověka: především prostřednictvím kapének, které se šíří kašláním, kýcháním či vydechováním. Více informací o možnostech přenosu koronaviru potravinami či různými předměty je možné nalézt v otázkách a odpovědích zpracovaných německým Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik (BfR).
Vědci a úřady celého světa monitorují šíření viru a dosud nebyl zaznamenán žádný přenos prostřednictvím potravin. Z tohoto důvodu EFSA není přímo zapojena do aktivit proti šíření COVID-19. Úřad nicméně monitoruje vědeckou literature ohledně nových relevantních informací.
Pokud jde o bezpečnost potravin, Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila doporučení pro předcházení nákaze, včetně následujících pravidel správné hygienické praxe při manipulaci a přípravě potravin, jako jsou mytí rukou, důkladné tepelné opracování masa a zabraňování možné křížové kontaminace mezi tepelně opracovanými a neopracovanými potravinami. Více informací je možné nalézt na internetových stránkách WHO.

Opatření přijatá v ústředí EFSA
EFSA sídlí v Parmě, v severní Itálii, která je jednou z nejvíce zasažených oblastí. Od posledního únorového týdne EFSA přijal celou řadu opatření dle doporučení italských úřadů. Zavedena byla práce z domova pro většinu pracovníků a jednání s experty a partnery jsou vedena formou telemítinků. Úřad je zavřený pro návštěvy expertů a veřejnost minimálně do 8. dubna. Tato opatření jsou průběžně revidována s ohledem na nové informace.

Informace o epidemii a hodnocení rizik využívaná členskými pro reakci státy EU a Evropskou komisí jsou průběžně aktualizována ECDC. Aktivity na globální úrovni koordinuje WHO.

Více informací je také možné nalézt na internetových stránkách Evropské komise.

Zdroj: EFSA