Bezpečnost potravin

Kopečkovou nebo točenou? To je jedno, záleží na místě prodeje

Vydáno: 10. 7. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 7. 7. 2017.

Jaká jsou tedy pravidla pro prodej zmrzliny na ulici?  „Výroba zmrzliny na ulici může být realizována pouze z výrobníku, který je výrobcem pro venkovní použití určen, umístěného na předsunutém prodejním místě, ze kterého se poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí,“ popisuje Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele (§ 1 odst. 6 Nařízení hl. m. Prahy č. 16/2005 Sb., kterým se vydává tržní řád, v platném znění). 

Výrobník musí být na předsunutém prodejním místě chráněn před osluněním, přehřátím a nečistotami. Prodejní pult musí být řešen tak, aby na něm byla pracovní plocha pro odkládání kornoutů se zmrzlinou, ubrousků nebo podávacích kornoutů a nádoba na kleště, ve které bude možná průběžná výměna vody. Pro uložení ubrousků nebo podávacích kornoutů musí být vyčleněn vhodný prostor. Prodejce musí mít vyřešenou manipulaci s penězi tak, aby se nedotýkal zároveň peněz a zároveň potravin. Pro mytí rukou musí být k dispozici v blízkosti umyvadlo. Prodejce musí provádět průběžně sanitaci tak, aby prodejní pult a výrobník byly udržovány v čistotě po celou dobu provozu.  

V provozovně, v její čisté části, musí být vytvořeny podmínky pro přípravu směsi včetně míchání, skladování originálních či připravených směsí, pro uskladnění výrobníku, technologické vybavení pro jeho sanitaci a pro sanitaci prostoru předsunutého prodejního místa, dále zázemí pro obsluhu (šatna, WC). Úsek přípravy zmrzliny v zázemí provozovny musí být vybaven pracovním stolem se dřezem s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou, omyvatelnými stěnami a podlahou, event. chladicím zařízením pro uchovávání tekuté směsi a v blízkosti úseku musí být umyvadlo na ruce.  

Zájem hygieniků o zmrzlinu a ledové tříště byl již v loňském roce. Odborní zaměstnanci HSHMP provedli na území hlavního města Prahy v období od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016 celkem 49 kontrol typicky letních produktů: ve 32 provozovnách bylo odebráno 60 vzorků zmrzlin a ledových tříští (51 vzorků zmrzlin a 9 vzorků ledových tříští), z nichž 9 vzorků (7 vzorků ledových tříští a 2 vzorky zmrzlin) bylo vyšetřeno chemicky na přítomnost a obsah vybraných syntetických barviv: „V souvislosti s výsledky laboratorního vyšetření odebraných vzorků byla přijata v 6 provozovnách opatření spočívající v provedení sanitace a zlepšení údržby výrobníku zmrzliny, která byla ověřena následnými odběry. Uloženy byly ze strany HSHMP také dvě sankce ve výši šest tisíc korun,“ upřesnila Hana Kunstovná, ředitelka odboru Hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP.
 

Další podrobnosti najdete zde:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-zmrzlin-a-ledovych-tristi-v-zarizenich-poskytujicich-stravovaci-sluzby-2881_2881_161_1.html

Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby (2016) 

V Praze 7. 7. 2017 
Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP


Foto: Shutterstock