Bezpečnost potravin

Koordinovaný program EU úředního dozoru nad potravinami

Vydáno: 13. 5. 2004
Autor:

Doporučení Komise ES č. 2004/24 stanovující hlavní úkoly dozorových orgánů pro r. 2004 (kampylobakter v sýrech a drůbežím mase, plísně na koření).

Od r. 1991 vydává Komise na základě konzultací se Stálým výborem pro potraviny doporučení, na co se má úřední dozor především zaměřit. Pro rok 2004 jsou v doporučení č. 2004/24 (OJ L 6, 10.01.2004, s.29) stanovena následující témata:
1. bakteriologická nezávadnost sýra ze syrového nebo termizovaného mléka a bakteriologická nezávadnost čerstvého chlazeného drůbežího masa z hlediska termofilního kampylobakteru a
2. bakteriologická a toxikologická nezávadnost koření.
Kampylobakter je jednou z nejčastějších příčin alimentárních onemocnění. Počet hlášených případů v posledních letech roste, a podle epidemiologických studií může být zdrojem drůbeží maso. Proto je důležité znát výskyt této patogenní bakterie v nejchoulostivějších potravinách.
Kontaminace koření a bylin určitými plísněmi může vést k tvorbě toxinů, např. aflatoxin. Cílem je vyhodnotit bakteriologickou a toxikologickou nezávadnost koření, získat informace o výskytu patogenů a prověřit, zda nejsou překračovány Společenstvím stanovené limitní hodnoty.
Není sice stanovena četnost odběru vzorků nebo četnost inspekcí, ale členské státy by měly zajistit, aby to bylo provedeno v rozsahu, který poskytne přehled o příslušné problematice v příslušném státu.
Ernährung, 28, 2004, č. 1, s. 37-38