Bezpečnost potravin

Koordinovaný plán kontrol pro členské státy EU

Vydáno: 26. 2. 2013
Autor: berankova1

Koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh

Koordinovaný plán kontrol je přílohou doporučení Evropské komise 2013/99/EU ze dne 19. 2. 2013.

Členské státy by měly v souladu s přílohou tohoto doporučení  provádět koordinovaný plán kontrol, který se skládá z těchto opatření:

a) úřední  kontroly potravin určených pro konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování, které jsou na trh uváděny  nebo označeny jako potraviny obsahující hovězí maso, a

b) úřední kontroly koňského masa určeného k lidské spotřebě za účelem zjišťování  reziduí fenylbutazonu.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, 21. 2. 2013, L 48, s. 28-32