Bezpečnost potravin

Konzumujte energetické nápoje zodpovědně

Vydáno: 7. 12. 2023
Autor: Svaz výrobců nealkoholických nápojů

Svaz výrobců nealkoholických nápojů vytvořil a zpřístupnil veřejnosti nové webové stránky „Energetické nápoje zodpovědně“ (energetickenapojezodpovedne.cz). Účelem těchto webových stránek je poskytovat jasné a faktické informace o energetických nápojích široké veřejnosti a všem potenciálním spotřebitelům, včetně doporučeného způsobu konzumace.

Zodpovědná konzumace
Energetické nápoje jsou oblíbené při řadě lidských činností. Záleží na vás, kdy se pro jejich konzumaci rozhodnete. V případě, že jste dosud děti, těhotné nebo kojíte, není pro vás pití energetických nápojů vhodné. Toto upozornění je podle zákona uváděno na obalech všech energetických nápojů s obsahem kofeinu vyšším než 150 mg/100ml.
Více viz Energetické nápoje zodpovědně

Negativní účinky nadměrné konzumace
Nadměrná konzumace energetických nápojů může mít několik negativních účinků na zdraví konzumentů. Lidé s určitými zdravotními problémy by měli pravidelnou konzumaci energetických nápojů nejprve konzultovat se svým lékařem.
Více viz Energetické nápoje zodpovědně

Kofein neobsahují pouze energetické nápoje
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je za bezpečnou konzumaci považována hladina kofeinu 3 mg/1 kg tělesné hmotnosti za den. Konzumenti by měli uzpůsobit konzumaci nápojů a potravin množství kofeinu, které je v nich obsaženo.
Více viz Energetické nápoje zodpovědně

Kodex výrobců
Prodej energetických nápojů má v Česku svá pravidla, která přispívají k jejich zodpovědné konzumaci. Zodpovědní výrobci energetických nápojů dodržují „Kodex výrobců“.
Více viz Energetické nápoje zodpovědně

Zdroj: Energetické nápoje zodpovědně (energetickenapojezodpovedne.cz)