Bezpečnost potravin

Konzultační seminář EFSA týkající se nezávislosti a vědeckých rozhodovacích procesů

Vydáno: 15. 9. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 2. 9. 2011. Registrace na seminář je možná do 23. 9. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uspořádá 12. října 2011 v Bruselu konzultační seminář, na kterém budou účastníci diskutovat některé klíčové záležitosti týkající se práce úřadu, jako je nezávislost vědců a důvěra ve vědu. Podrobněji budou rovněž posouzeny připomínky veřejnosti během on-line konzultace EFSA o návrhu politiky, činností a metod týkajících se jeho nezávislosti a vědeckých rozhodovacích procesů.

Posláním EFSA je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Návrh EFSA se zaměřuje na minulé iniciativy v oblasti vědecké nezávislosti a integraci těchto iniciativ do jednoho komplexního dokumentu, čímž úřad posiluje způsob zajištění své nezávislosti a transparentnosti.

EFSA vítá veřejnou diskusi na toto téma – končící konzultace (16. září) umožnila a říjnový bruselský seminář umožní účastníkům přispět svými odbornými znalosti do debaty a vyjádřit své názory na přístup úřadu k zajištění nezávislosti a vědecké integrity v jeho práci.

Registraci je třeba provést nejpozději do 23. září 2011 vyplněním on-line formuláře na webových stránkách EFSA, kde mohou zájemci také najít podrobné informace o semináři.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110902.htm