Bezpečnost potravin

Kontroverzní „brownies“ s melatoninem

Vydáno: 25. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

FDA varuje před kakaovými řezy určenými k relaxaci. Přídavek melatoninu není schváleným aditivem, v USA se používá jako složka suplementů.

V USA bylo na jaře 2011 uvedeno na trh pečivo s označením „Lazy Cakes“ s přídavkem melatoninu jako antidepresiva. Tyto výrobky se tváří jako běžné potraviny, ale jsou označeny jako suplement, protože jako takové mohou obsahovat i složky, které nejsou pro běžné potraviny přípustné. Suplementy jsou podle amerického zákona regulovány jinak než běžné potraviny, přičemž se počítá s tím, že spotřebitel má na obalu uvedeny veškeré informace o složení, na jejichž základě se může rozhodnout pro nákup podle vlastního uvážení.
Úřad FDA varuje, že užívání suplementů musí být velmi obezřetné vzhledem k tomu, že obsažené složky mohou být pro určité osoby nebezpečné. Podobná situace jako v případě „brovnies“ s melatoninem je i v případě nápoje s melatoninem „Drank“ a některých energetických nápojů (např. „Monster Energy Drink“).
Bude nutné, aby legislativa regulovala, které produkty jsou potravinami a které mohou spadat pod doplňky stravy s určitým vlivem na zdraví. Dosavadní systém spotřebitele znevýhodňuje. Výrobcům by měla také být stanovena povinnost předkládat úřadu FDA etikety výrobků (v ČR je povinné), což by umožnilo vytvořit přehled o výrobcích na trhu a o aplikacích určitých sporných složek, u nichž by navíc mohlo být požadováno varování před možným negativním účinkem a případně stanoveno dávkování.
EU Food Law, 2011, č. 492, s. 38, 40