Bezpečnost potravin

Kontroly vybraných typů polských potravin budou pokračovat

Vydáno: 19. 3. 2012
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 19. 3. 2012.

Na základě informací o tom, že v Polsku byla průmyslová sůl využívána pro výrobu potravin a byla deklarována jako sůl jedlá, analyzovala v uplynulých dnech Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) další vzorky potravin i soli.

Od začátku aféry s polskou průmyslovou solí kontrolují průběžně české inspekční orgány polskou sůl a vybrané typy polských potravin. Dosavadní kontroly nezjistily žádné zdravotně závadné produkty a suroviny, přesto budou i nadále pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

SZPI naposledy udělala laboratorní rozbory dalších 16 vzorků potravin a tří vzorků soli původem z Polska. Inspektoři kontrolovali masné a rybí výrobky, kořenící přípravky, trvanlivé pečivo, chipsy a sýry. Stejně jako u vzorků, jejichž analýzy zveřejnila SZPI  v uplynulém týdnu, nevykazoval žádný z nich známky nežádoucí kontaminace.  Naměřené hodnoty sledovaných znaků odpovídaly právním předpisům, případně deklaraci na obale.

Laboratorní rozbory se zaměřily zejména na analýzy, jejichž výsledky by mohly určit přítomnost soli, která není určená k lidské spotřebě. Při rozborech soli samotné se sledovalo, zda jsou dodrženy parametry charakteristické pro jedlou sůl.

Od vypuknutí aféry odebrala SZPI celkem 52 vzorků polských potravin a 8 vzorků soli, z toho je již zanalyzováno 36 vzorků potravin a 7 vzorků soli. Státní veterinární správa kontrolovala sůl, masné výrobky, sýry a uzené ryby, celkem 14 výrobků dovezených z Polska. Všechny kontrolované vzorky vyhověly.

Vzhledem k tomu, že polská strana dosud neuvolnila seznam provozoven, které pracovaly s průmyslovou solí zaměněnou za jedlou, a nelze tak zatím stoprocentně vyloučit možné riziko pro spotřebitele, bude SZPI v odběrech a analýzách vzorků polských potravin  pokračovat.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj:  eAGRI