Bezpečnost potravin

Kontroly v Jihočeském kraji

Vydáno: 7. 4. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 7. 4. 2015.

Praha 3. dubna 2015 – Nedílnou součástí veterinárního dozoru je i odhalování nezákonné výroby potravin. Veterinární kontrola v Jihočeském kraji zjistila hned několik provinění – a to u dvou různých fyzických osob.

První z nich prováděla v průběhu roku 2015 v Písku nezákonnou výrobu masných výrobků a ty pak prodávala na farmářských trzích – konkrétně se jednalo o škvarky, škvařené sádlo, škvarkové pomazánky a paštiky. Balené produkty byly označeny adresou bydliště (kde není schválený, ani registrovaný provoz) a identifikační značkou (zcela smyšlenou). S výše uvedenou osobou probíhá t. č. řízení ve věci uložení sankce. Existuje podezření, že tato osoba i nadále vyrábí bez schválení a registrace a své výrobky uvádí do oběhu mimo hranice Jihočeského kraje. Státní veterinární správa v této souvislosti provádí další šetření. Fyzické osobě lze za výrobu potravin živočišného původu bez schválení krajskou veterinární správou uložit pokutu až ve výši 1 000 000,- Kč.

Druhá měla v Písku registrovanou činnost týkající se prodeje potravin živočišného původu konečnému spotřebiteli a výroby masných výrobků. Provozovatelka dne 31. března 2014 oznámila Krajské veterinární správě pro Jihočeský kraj pozastavení činnosti. Přesto veterinární inspektoři provedli dne 25. března 2015 kontrolu, při které bylo zjištěno, že se v uvedeném provozu vyrábí tepelně opracované masné výrobky (škvarky z drůbežích kůží, sekaná, huspenina a pečené uzené kosti). Teplota masa v pultech s drůbežím masem byla nevyhovující a do oběhu byla uváděna potravina s prošlým datem spotřeby. Kontrolovaná osoba nebyla schopna předložit doklady o původu zboží, v provozovně byl nepořádek (nahromaděné předměty nesouvisející s registrovanou činností, znečistěné umyvadlo, podlahy i pracovní plochy). Provozovatelce bylo na místě uloženo pozastavení činnosti do té doby, než dojde k odstranění nedostatků, a nařízena likvidace 18 kg potravin (Gothajský salám – prošlé datum použitelnosti, ryby bez dokladu původu, které nachytal otec provozovatelky jako soukromá osoba a které byly zpracovávány na rybí salát, škvarky z drůbežích kůží bez jakékoliv identifikace). I v tomto případě lze fyzické osobě za výrobu potravin živočišného původu bez schválení krajskou veterinární správou uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč.   

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS