Bezpečnost potravin

Kontroly SZPI 2017: nevyhovělo 15% hodnocených potravin, nejméně prohřešků měly tuzemské

Vydáno: 1. 3. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 28. 2. 2018.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2017 celkem 45 530 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 27 077 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 11 522 vstupů do provozoven společného stravování, 9 653 vstupů ve výrobě potravin, 2 081 kontrol ve velkoskladech, 840 v prvovýrobě, 443 v celních skladech a 792 v ostatních místech (např. při přepravě apod.).

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 3 184 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků, což představuje cca 15% hodnocených vzorků. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti – celkem 2 583.

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, u kterých nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 27,6% hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 17% kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 9,9%.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med (51% nevyhovujících šarží z hodnocených), masné výrobky (18%), ryby (18%), víno (18%), čerstvé ovoce (17%), mléčné výrobky (14%) a doplňky stravy (12%).

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v letech 2016 a 2015, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 11 522 kontrol a zjistila zde 2 973 pochybení, z čehož 2 072 pochybení se týkalo nedodržení správné hygienické praxe. K uzavření provozovny na místě při kontrole došlo v celkem 59 případech. Porušení právních předpisů inspektoři konstatovali u každé 4 kontroly v segmentu.

Inspektoři SZPI provedli celkem 650 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook a Twitter.

V roce 2017 bylo pravomocně skončeno 2 172 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 111 450 300 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 11 837 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 28 133 593 Kč.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj: SZPI