Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v září 2019

Vydáno: 21. 10. 2019
Autor: HSHMP

HSHMP provedla v průběhu měsíce září 2019 celkem 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), provedla v průběhu měsíce září 2019 celkem 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 208 400,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci září byly zjištěny zejména nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v provozní hygieně, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).  

Na základě podnětu se uskutečnilo 26 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 16 kontrol. V 5 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1 – Kontroly dle typu provozovny  

Zdroj: HSHMP 

Graf č. 2 – Četnost závad  

Zdroj: HSHMP  

Fotografie provozoven:  

FOTO č. 1 – nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny a provozní hygieně  

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 2  – nedostatky v provozní hygieně

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 3 – nedostatky ve stavebně technickém stavu a provozní hygieně

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 4  – nedostatky v provozní hygieně zařizovacích předmětů  

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 5 – nesourodé skladování potravin – syrové maso a syrové produkty skladované s hotovými nezakrytými pokrmy  

Zdroj: HSHMP 

 

V Praze 18. 10. 2019  

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

           

Příloha

 

Zdroj: HSHMP