Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v únoru 2019

Vydáno: 18. 3. 2019
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedla v průběhu měsíce února 2019 celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 132.300,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb se během měsíce února objevily zejména nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, označování rozpracovaných pokrmů, ochraně potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci a nedodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).  

Na základě podnětu se uskutečnilo 22 kontrol, z toho na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 7 kontrol. Ve 4 případech se podnět ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1

Zdroj:
HSHMP

Graf č. 2

Zdroj:
HSHMP

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN 

Foto č. 1 – nedostatečná provozní hygiena instalací v kuchyni 

Zdroj:
HSHMP

 Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů 

Zdroj:
HSHMP

 Foto č. 3 – nedostatečná čistota podlah a stěn v provozovně 

Zdroj:
HSHMP  

Foto č. 4 – hrubá přípravna zeleniny s předměty nesouvisejících s provozem 

Zdroj:
HSHMP

 Foto č. 5 – nedostatečná čistota zařizovacího předmětu ve výčepu 

Zdroj:
HSHMP  

Foto č. 6 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů a provozního náčiní 

Zdroj:
HSHMP

 

V Praze 18. 3. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání 

            

Přílohy

Zdroj: HSHMP