Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v říjnu 2019

Vydáno: 25. 11. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce října 2019 celkem 220 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 33 finančních sankcí v celkové výši 97 900,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci říjnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů, v dodržování postupů na zásadách HACCP a v obecných požadavcích na potravinářské prostory (viz graf č. 2).  

Na základě podnětu se uskutečnilo 21 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 15 kontrol. V 2 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP  

Graf č. 2

Zdroj: HSHMP  

Fotografie provozoven:  

Foto č. 1: nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny – porušený strop v zázemí provozovny

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 2:  nedostatečná provozní hygiena mrazícího zařízení  

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 3:  nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů 

Zdroj: HSHM 

Foto č. 4:  nedostatky ve skladování potravin

Zdroj: HSHM 

Foto č. 5 – křížení činností

Zdroj: HSHM

 

V Praze 22. 11. 2019 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

              

Příloha

Zdroj: HSHMP