Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v prosinci 2019

Vydáno: 21. 1. 2020
Autor: HSHMP

HSHMP provedla v průběhu prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 60 finančních sankcí v celkové výši 316 100,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci prosinci byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 8 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 9 kontrol. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

Graf č. 2
Zdroj: HSHMP

Fotografie provozoven:

Foto č. 1 – nedostatky ve stavebně – technickém stavu provozovny – porušený strop v zázemí provozovny 

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena  

Zdroj: HSHMP
 
Foto č. 3 – nedostatky ve skladování potravin a pokrmů  

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 4 – nedostatky ve skladování potravin  

Zdroj: HSHMP

 
V Praze 21. 1. 2020  

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
               

Příloha

 

Zdroj: HSHMP