Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v lednu 2020

Vydáno: 21. 2. 2020
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce ledna 2020 celkem 201 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 300 000,- Kč.


V provozovnách stravovacích služeb v měsíci lednu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, ve značení rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 22 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 13 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

Graf č. 1  

Zdroj: HSHMP 

Graf č. 2 

Zdroj:
HSHMP

Fotografie provozoven:

Foto č. 1 – nedostatečná provozní hygiena – olupující se omítka v zázemí provozovny 

Zdroj: HSHMP 

Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů 

Zdroj:HSHMP 

Foto č. 3 – nevhodné skladování hotových pokrmů v chodbě provozovny 

Zdroj:HSHMP 

Foto č. 4 – nedostatky ve skladování pokrmů, nedostatečná teplota hotových pokrmů 

Zdroj:HSHMP 

Foto č. 5 – nedostatky v uložení potravin – rozmrazování 

Zdroj:HSHMP  

V Praze 19. 2. 2020

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP